Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2003

Gremmeniellaforskare får en miljon från Formas

Skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU får en miljon kronor för akut forskning om svampen Gremmeniella, som orsakat den värsta skadan på svensk skog i mannaminne. Det beslutade Formas styrelse idag.

I november, då Formas hade sin stora årliga anslagsutdelning, blev många skogsforskare besvikna eftersom anslagen till Gremmeniella-forskningen blev mindre än förväntat. Det programförslag som SLU lämnat in utgjorde inte tillräckligt underlag för behandling och beslut.

– Det är glädjande att forskarna nu kan få möjlighet att samla in viktiga data från den pågående svampepidemin. Beslutet om akutbidrag löser inte det långsiktiga forskningsbehovet, men det akuta behovet av datainsamling och dokumentation är tillgodosett. För framtiden hoppas vi att även skogsnäringen känner ansvar för att medverka till att stödja forskning som kan ge en ökad förståelse för skogsskador, säger Formas huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse.

Den forskning som nu fått bidrag kommer att rikta sig mot att följa Gremeniella-skadornas fortsatta utveckling och undersöka vilka orsaker som ligger bakom epidemins uppträdande. Forskarna vill bland annat ta reda på hur faktorer som temperatur och fuktighet påverkat svampangreppen.

Kontaktinformation
Mer information:
Anneli Megner, pressansvarig Formas, 08-7754009, 073-6423288, anneli.megner@formas.se
Boel Åström, forskningssekreterare Formas, 08-7754051, boel.astrom@formas.se
Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare Formas, 08-7754058, lisa.sennerby.forsse@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera