Tema

Värmlänningarna inför valet och kvalet

Vad hade väljarna för tankar och avsikter inför valet 2002? I forskningsrapporten ”Inför valet och kvalet” från Karlstads universitet presenteras nu resultaten av en studie om de värmländska väljarna.

Thomas Denk, doktor i statsvetenskap vid Karlstads universitet, står bakom undersökningen, som troligen är den första i sitt slag i Värmland. Studier om regionala elektorat och studier inför val är annars tämligen ovanliga.

Studien består av två enkätundersökningar som genomfördes drygt en månad före valet i september 2002. Den ena undersökningen riktades mot värmländska väljare i allmänhet, den andra specifikt mot förstagångsväljare. Syftet var att studera de värmländska väljarnas intentioner och politiska förhållningssätt inför valet. Närmare 700 personer mellan 18-80 år deltog i studien.

Resultatet visar att över 80 procent av väljarna, en månad före valet, hade bestämt sig för att rösta. Bland förstagångsväljarna var motsvarande siffra drygt 60 procent. Ett mer överraskande resultat var den höga andelen väljare som uppgav att de saknade primära partisympatier. Över 50 procent av väljarna visste ännu inte vilket parti de skulle rösta på i landstingsvalet. Samma osäkerhet återfanns hos förstagångsväljarna. En månad före valet saknade hela 60 procent av dem partisympatier i landstingsvalet. I båda grupperna var motsvarande siffra i riksdagsvalet cirka 40 procent.

Sammantaget innebär detta att väljarna inför valet 2002 alltså var säkra på sitt valdeltagande, men osäkra på vilket parti de skulle välja att rösta på.

– Jämför man undersökningens resultat med valets utgång kan man konstatera att valrörelsen inte lyckades mobilisera väljarna till ökat valdeltagande. Däremot lyckades de att uppbåda stöd till partierna, säger Thomas Denk.

I undersökningen ingick även frågor om politiskt förtroende och engagemang. Det visade sig att det politiska förtroendet var större hos förstagångsväljarna än hos väljarna i allmänhet. Däremot var det politiska engagemanget högre bland de senare. Studien visar också att det politiska förtroendet och engagemanget var större hos säkra väljare än hos osäkra väljare. Ett annat intressant resultat avser Sjukvårdspartiets framgångar i landstingsvalet.

– Det har visat sig att man delvis kan förklara partiets framgångar med att det fanns ett stort missnöje specifikt riktat mot politiker i landstinget. Sedan fanns det också ett stort intresse för sjukvårdsfrågor. Detta kombinerat med att väljarna var osäkra i valet av parti gav goda förutsättningar för ett nytt landstingsparti, anser Thomas Denk.

Kontaktinformation
Forskningsrapporten ”Inför valet och kvalet” går att beställa från Institutionen för Samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Kontakta institutionssekreterare Ingrid M Hansson, tfn 054-700 13 18, e-post Ingrid-M.Hansson@kau.se.

För mer information kontakta Thomas Denk, tfn 054-21 66 37, e-post Thomas.Denk@kau.se.

Värmlänningarna inför valet och kvalet

 lästid ~ 2 min