Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2003

Hur kan sågverksindustrins verktyg bli bättre?

Johan Nordström, doktorand i materialteknik vid Karlstads universitet, har under flera år studerat slitaget av sågverksindustrins verktyg för att kunna ge underlag till utveckling av nytt tandspetsmaterial med förbättrat slitagemotstånd. Nu lägger han fram sin licentiatuppsats.

Sågverksindustrin använder idag bandsågblad och cirkelsågklingor för att kapa stora timmerstockar i mindre delar. Den intensiva kontakten mellan verktygen och träet leder till att sågtänderna successivt nöts ner. Detta gör i sin tur att man slutligen får oacceptabla variationer i mått och ytjämnhet på det sågade virket. Därför krävs det att sågtänderna regelbundet slipas om.

I licentiatuppsatsen “Wear of timber cutting saw teeth”, som nyligen lades fram vid Karlstads universitet, presenteras resultaten av Johan Nordströms studie om hur sågverksindustrins verktyg kan förbättras. Här hittar vi bland annat en experimentell metod där inverkan av skärparametrar, som skärhastighet och matning per tand, har testats. Dessutom har olika skärmaterial och ytbeläggningar provats och utvärderats med avseende på nötningsmekanismer och nötningstakt. En experimentell utrustning, där slitage på träbearbetande sågtänder, har också studerats. En provtid på 30 minuter motsvarar åtta timmars sågning i sågverk.

Kontaktinformation
För beställning av studien samt för mer information, kontakta Johan Nordström, tfn 054-700 16 56 eller 070-237 91 23, e-post Johan.Nordstrom@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera