Tema

Bertil Vallien hedersdoktor vid Växjö universitet

Konstnär Bertil Vallien, Eriksmåla, har utsetts till hedersdoktor vid Växjö universitet för sina framstående litterära och konstnärliga prestationer.

Det är Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid universitet som har utsett Bertil Vallien. I fakultetsnämndens motivering heter det bland annat:

”Bertil Vallien har anknytning till flera av universitets centrala områden, nämligen till en designkurs med inriktning mot glas, till det nya designprogrammet och till olika typer av kreativa utbildningar som bild och
konstvetenskap. Han undervisar i glasdesign.

Vallien är alltså lokalt förankrad i Småland vid Åfors glasbruk, men hans konst har bred, internationell räckvidd. Han är representerad på muséer och gallerier i USA, Japan, Australien och i Europas huvudstäder.

Många priser har tilldelats hans utställningar och verk, till exempel The Form-land Prize i Danmark 1991, Urban Glass Award for Outstanding Achievement in Glass i New York 1995, och The Visionaries Award 2001 i New York. Han har fungerat som lärare och professor i USA, Storbritannien och på Hawaii.

Bertil Vallien hör till den handfull grupp glaskonstnärer i världen som radikalt förnyat glaskonsten. Han är särskilt känd för sin sandgjutningsteknik och sina mångtydiga figurer inkapslade i halvtransparent glas. Glaset gestaltar på en gång rymd och tid. Det bevarar intensiteten av glassmältans ljus och koncentrerar tiden genom sin förening av förflutenhet och framtid.

Till hans främsta verk hör de ofta minst meterlånga båtarna, skulpturserierna Somna/vakna, Huvuden och Vilande huvuden. Ett av hans senaste verk är altartavlan i Växjö domkyrka.”

Promotionen av den nya hedersdoktorn kommer att ske vid universitetets årshögtid lördagen den 8 februari 2003.

Kontaktinformation
För ytterligare upplysningar kontakta gärna Håkan Jalling, informationschef, 070-660 64 33 eller Jerker Persson, pressansvarig, 070-572 26 56

Bertil Vallien hedersdoktor vid Växjö universitet

 lästid ~ 1 min