Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2002

Skevt virke kan sorteras bort redan i skogen

Sågat virke för hundratals miljoner kronor kasseras varje år för att kvaliteten inte är tillräckligt bra. En av de vanligaste kvalitetsbristerna är skevhet, något som beror på onormal växtvridenhet i trädet. Harald Säll vid Växjö universitet visar i en ny avhandling att problemet relativt enkelt kan elimineras redan vid avverkningen. Det går nämligen att med stor säkerhet tala om hur skevt det sågade virket kommer att bli, helt enkelt genom att mäta fibervinkeln under bark redan i skogen.

Alla träd är mer eller mindre växtvridna. I de första fem till tio årsringarna, nära märgen, växer granens vedfibrer alltid med en svag lutning åt vänster, därefter börjar normalt fiberriktningen räta upp sig för att sedan gå över åt högerlutning. Dock finns det träd som av någon anledning fortsätter växa med en vridning åt vänster och det är dessa som leder till skevt och svagt virke. Även virke från kraftigt högervridna träd blir skevt.

Avhandlingen visar att fibervinkeln avtar snabbare med stigande höjd i trädet och att de största träden i ett bestånd avviker från de mindre. Avhandlingen visar också att det finns skillnader mellan olika bestånd och att det ibland finns stora skillnader mellan träden i samma bestånd.

– Trädens utveckling av växtvridenheten kan påverkas genom skogsskötseln, menar Harald Säll. Traditionellt svenskt skogsbruk med jämna föryngringar, väl genomförda röjningar och gallringar som ger jämn tillväxt ger ofta bra virke som vrider sig mindre. Dock finns det “värstingar” i alla bestånd och det är viktigt att behandla varje träd och stock individuellt.

Harald Sälls avhandling behandlar växtvridenhet hos gran, men fenomenet förekommer hos alla trädslag. Materialet i avhandlingen bygger på provträd uttagna i tjugotvå olika bestånd i Sverige och Finland. Majoriteten av bestånden var gamla, 100 år eller mer.

Harald Säll är född och uppvuxen i Växjö. Han var tidigare parkchef på Asa försökspark i Lammhult, men är nu verksam vid Institutionen för industriella produktionssystem vid Växjö universitet.

Avhandlingen “Spiral Grain in Norway Spruce” försvaras fredagen 6 december 2002, klockan 10:00. Disputationen äger rum i sal M1083, Lückligs plats 1, Växjö universitet. Opponent är professor Rolf Birkeland, Norges Lantbruksuniversitet.

Ladda ner högupplöst bild på Harald Säll:
http://www.vxu.se/presscenter/pressreleaser/bilder/harald_sall.jpg

Kontaktinformation
Kontakta:
Harald Säll, telefon 0470-70 89 54 eller e-post: harald.sall@ips.vxu.se

Praktiska upplysningar: Karin Knobloch, telefon 0470-70 89 39 eller e-post: Karin.Knobloch@ips.vxu.se

Beställ boken från:
Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera