Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 december 2002

Nytt perspektiv på undervisning

Vad menas med lärande? Hur kan det tänkas gå till när elever lär? Vad är egentligen kunskap? Detta är några av frågorna som ligger till grund för avhandlingen “Real konstruktivism” som pedagogen Stefan Sellbjer, Växjö universitet lägger fram för disputation den 6 december.

En utgångspunkt för avhandlingen är att lärare till en del bedriver sin undervisning utifrån intuitiva teorier. Dessa intuitiva teorier har sitt ursprung i olika allmänt förekommande föreställningar kring lärande, pedagogiska och didaktiska teorier, erfarenheter av egen skolgång och liknande. De tenderar att bli till ett fragmentariskt tankebygge som läraren baserar sin undervisning på, snarare än att utgå från en sammanhållen teori.

Som lärare tycks man ha en ganska generell bild av hur elevernas medvetande fungerar, hur språket kan användas i undervisningen och hur interaktion människor emellan verkar och det är föreställningar som dessa som styr ens sätt att undervisa. Stefan Sellbjer menar att lärarna till stor del saknar det som han i avhandlingen benämner verktyg, för att uppnå en fördjupad förståelse om lärande och kunskap.

Tillgång till ordentliga tankeverktyg skulle ge lärarna möjlighet att förhålla sig till undervisningen på ett mer reflekterat sätt, något som i sin tur kan hjälpa eleverna till en djupare förståelse.

– Om lärare saknar riktiga verktyg för sitt tänkande är det egentligen lika allvarligt som om en snickare saknar hammare när han ska slå i en spik menar Stefan Sellbjer.

Syftet med avhandlingen är att fördjupa två dominerande perspektiv på undervisning och lärande; det traditionsenliga perspektivet och det socialt konstruktivistiska perspektivet. Stefan förenar sedan tankegångar från dessa båda i ett tredje perspektiv som han kallar det realt konstruktivistiska perspektivet och där verktygen har en viktig del.

Stefan Sellbjer kommer ursprungligen från Axhult söder om Strömsnäsbruk, men är numera bosatt i Värends Nöbbele, Växjö kommun. Han är verksam vid Institutionen för pedagogik vid Växjö universitet.

Avhandlingen “Real konstruktivism – ett försök till syntes av två dominerande perspektiv på undervisande och lärande” försvaras fredagen 6 december 2002, kl. 10:00. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Universitetsplatsen 1, Växjö universitet. Opponent är professor Jan Bengtsson, Göteborgs universitet.

Ladda ner högupplöst bild på Stefan Sellbjer:
http://www.vxu.se/presscenter/pressreleaser/bilder/stefan_sellbjer.jpg

Kontaktinformation
Kontakta:
Stefan Sellbjer, telefon: 0470-70 88 66, e-post: Stefan.Sellbjer@iped.vxu.se

Praktiska upplysningar:
Marianne Thuresson, telefon: 0470-70 89 18 eller e-post: Marianne.Thuresson@iped.vxu.se

Beställ boken från:
Kerstin Broden, telefon: 0470-70 82 67 eller e-post: Kerstin.Broden@adm.vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera