Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2002

Formas delar ut 254 miljoner till frontforskning för hållbar utveckling

Formas satsar på fortsatt forskning om akrylamidens hälsoeffekter och tar ett samlat grepp om klimatforskningen. Hur spädbarn påverkas av gifter i bröstmjölk och hur miljöpolitiska styrmedel bör utformas är exempel på andra projekt som beviljats anslag. Formas har också beviljat medel till fyra nya forskarskolor.

– Skolorna är en helt ny satsning och syftar till att främja forskning inom tvärvetenskapligt intressanta områden, berättar Lisa Sennerby Forsse, som är huvudsekreterare och leder Formas verksamhet. Nordens Ark är en av forskarskolorna. Verksamheten där syftar till att rädda utrotningshotade arter på nordliga breddgrader.

Idag beslutade Formas styrelse att bevilja medel till 200 av de 1200 forskningsprojekt som ansökt om pengar från Formas. Totalt fördelades 254 miljoner kronor till projekt som pågår i ett till tre år. En fjärdel av anslagen går till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och knappt en tiondel till var och en av följande, Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan, och Uppsala universitet.

– Det är glädjande att kunna belöna duktiga forskare inom viktiga forskningsområden, säger Lisa Sennerby Forsse. Samtidigt tvingas vi konstatera att många bra projekt blivit utan pengar. Våra anslag räcker tyvärr bara till en bråkdel av de ansökningar vi får in.

Klimatforskning är ett viktigt område och växthuseffektens problem belyses ur flera olika synvinklar. Bland projekt som fått bidrag finns ett som handlar om metanutsläpp i myrmarker, ett annat som syftar till att minska klimatutsläppen från byggsektorn och ett tredje om framtida översvämningars effekter.

Hälsoeffekter av livsmedel är ett annat område som Formas beviljat pengar till. Forskning om chipsätares halter av akrylamid i blodet och om temperaturens och uppvärmningstidens betydelse för akrylamid i mat är exempel på sådan forskning.

I år satsar Formas också särskilt på unga forskare.

– En fjärdedel av de projekt som beviljats har gått till unga forskare och det är speciellt roligt, avslutar Lisa Sennerby Forsse.

Läs hela listan på forskningsprojekt som fått bidrag på www.formas.se

Kontaktinformation
Mer information:
Anneli Megner, pressansvarig, tel 08-775 4009, mobil 073-642 3288,
e-post: anneli.megner@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera