Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 november 2002

Härdiga och friska rosor

Bättre kunskap om rosors härdighet och motståndskraft mot svartfläcksjuka samt fyra härdiga och rotäkta rossorter. Detta är några av resultaten i Ulrika Carlson-Nilssons doktorsavhandling vid SLU. Starkt svampangripna plantor visade sig vara mindre vinterhärdiga än de som var mindre infekterade.

När man förädlar rosor har man mest inriktat sig på att förbättra yttre kvaliteter som blommans utseende och doft. Motsvarande förbättringar har inte gjorts med avseende på inre egenskaper, som vinterhärdighet och motståndskraft mot exempelvis svartfläcksjuka.

Ulrika Carlson-Nilsson har i sitt doktorsarbete vid institutionen för växtvetenskap, tagit fram mer information om dessa inre egenskaper bland annat genom att studera variationen mellan olika sorter och arter av rosor. Dessutom har variationen hos svampen som orsakar svartfläcksjuka (Marssonina rosae) undersökts.

Tio genotyper med bra motståndskraft mot svartfläcksjuka kombinerat med god vinterhärdighet har identifieras genom identiska fältförsök med rotäkta plantor vid två klimatmässigt olika lokaler – Balsgård i Skåne och Morden i Kanada. Motståndskraften mot svartfläcksjuka bedömdes dessutom genom att plantor i växthus infekterades med svampen. De utvalda genotyperna var Rosa carolina, R. helenae, R. multiflora, R. pisocarpa, R. rugosa, R. woodsii var. fendleri, ’Président de Sèze’, ’Officinalis’ och två R. multiflora-hybrider.

Totalt sett hade plantorna i Morden sämre motståndskraft mot svartfläcksjuka jämfört med plantorna på Balsgård. Ett antal R. multiflora-hybrider, speciellt framtagna som resistenskälla för svartfläcksjuka, var så gott som helt oinfekterade två av tre säsonger på Balsgård medan de var infekterade samtliga år i Morden. Troligtvis beror detta på förekomst av olika raser av svampen vid de två lokalerna. DNA från svampen Marssonina rosae insamlades från flera olika lokaler, bland annat Balsgård och Morden. Vid en jämförelse kunde en omfattande genetisk variation observeras.

Trots kallare vintrar i Morden jämfört med på Balsgård var andelen överlevande plantor markant lägre vid den svenska lokalen efter den första vintern. Bland de i försöket ingående sorterna, såg man större skillnader i överlevnad mellan lokalerna för sorter som räknas till rosgrupperna Floribunda och Polyantha, t ex ‘Chinatown’, ‘Orange Triumph’ och ‘The Fairy’, jämfört med sorter som tillhör gammaldags rosgrupper som Gallica- och Alba-rosor samt rena arter.

Dock drabbades plantorna vid den svenska lokalen i lägre grad av vinterskador, under varje i försöket ingående vinter, jämfört med Morden. Till största del beror dessa skillnader i överlevnad och mängd vinterskador troligen på klimatskillnader mellan lokalerna. Exempelvis skyddar det tjockare snötäcket i Morden plantorna och bidrar till en högre överlevnad. Dock kan den del av plantan som sticker upp ovanför snön drabbas av vinterskador i hög grad. Fluktuerande temperaturer under höst och vår på Balsgård bidrar till försenad invintring och för tidig avhärdning vilket medför sämre överlevnad.

De plantor, som var kraftigt angripna av svartfläcksjuka, visade sig i högre grad drabbas av vinterskador under den följande vintern än mindre infekterade plantor.

Genom förädlingsarbete har Ulrika Carlson-Nilsson även producerat fyra nya, rotäkta, härdiga och motståndskraftiga rossorter och lanserat dem på den svenska marknaden. Två av sorterna är döpta efter Ulrika Carlson-Nilssons farmor respektive mormor; ‘Anna’ och ‘Irma’, medan de övriga två väntar på sina namnskydd och än så länge får gå under nummerbeteckningarna BRo8733P och BRo8752P.

FK Ulrika Carlson Nilsson, institutionen för växtvetenskap, SLU, försvarar fredagen den 29 november klockan 10.00 sin avhandling för filosofie doktorsexamen.

Plats: Biblioteket, Balsgård

Titel: Variation in Rosa with Emphasis on the Improvement of Winter Hardiness and Resistance to Marssonina rosea (blackspot).

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Ulrika Carlson Nilsson, 044-755 19, 0451-365 75. E-post: Ulrika.Carlson@vv.slu.se

Pressbilder: http://www.slu.se/aktuellt/pressbilder/ulrika_carlson_nilsson/index.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera