Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2002

Färre niondeklassare dricker alkohol

Andelen niondeklassare som regelbundet dricker alkohol har minskat sedan slutet av 1990-talet. Men alkoholvanorna skiljer sig stort mellan elever som sökt teoretiska gymnasieprogram och de som sökt icke-teoretiska program. Det visar en studie från Karlstads universitet där totalt 13 000 niondeklassare i Värmland har undersökts sedan projektstarten 1988.

Forskningsprojektet Ung i Värmland har under 14 år studerat alkohol- och narkotikavanor bland niondeklassare i Värmland. Bakom studien står forskaren Curt Hagquist och forskningsassistent Tony Nilsson, båda verksamma vid enheten för folkhälsovetenskap med ungdomsfokus vid Karlstads universitet.

– Den uppåtgående trenden i ungdomars alkoholkonsumtion förefaller ha brutits, vilket är mycket positivt. Men frekvensen av drickandet ligger ändå på en mycket högre nivå idag än när vi påbörjade studien 1988, säger Curt Hagquist, forskningsledare för projektet.

Studien visar att andelen niondeklassare som regelbundet druckit starköl, vin eller sprit ökade med 50 procent mellan 1988 och 1998. Mellan 1998 och 2002 har dock siffran minskat. Även den regelbundna konsumtionen av folköl och framför allt hembränt har minskat sedan slutet av 1990-talet, liksom andelen ungdomar som någon gång har provat narkotika.

– Vad gäller den minskade konsumtionen av hembränt tror jag att vi har en attitydförändring på gång. Vi är på väg bort från den naiva och aningslösa inställningen till hembränt som fanns på 90-talet, menar Curt Hagquist.

Undersökning visar att könsskillnaderna beträffande alkoholvanor är små, med undantag för konsumtion av folköl, där pojkar dricker mer än flickor. Däremot är skillnaderna i alkoholvanor mycket stora mellan elever som sökt teoretiska gymnasieprogram och de som sökt icke-teoretiska program. Andelen elever som regelbundet intensivkonsumerar alkohol är närmare dubbelt så stor i den senare gruppen. Även andelen elever som någon gång använt narkotika är större bland sökande till icke-teoretiska gymnasieprogram, framför allt bland flickor.

Ett slående resultat är också att var tredje elev uppger att de dricker stora mängder alkohol vid ett och samma tillfälle.

– Studien har gett oss en ny bild av intensivkonsumtionen. Var tredje niondeklassare har minst en gång i månaden druckit alkohol motsvarande en helflaska vin eller fyra burkar starköl vid samma tillfälle, säger Curt Hagquist.

Syftet med projektet Ung i Värmland är att studera ungdomars sociala och hälsomässiga förhållanden. Datainsamlingar har genomförts 1988, 1991, 1995, 1998 och 2002 bland niondeklassare från samtliga skolor i de 16 värmländska kommunerna, med undantag för Kristinehamns och Säffle kommuner som inte deltog 1995. Nästa undersökning planeras till år 2005. Forskningsprojektet finansieras av Länsstyrelsen i Värmland, Landstinget i Värmland samt de värmländska kommunerna.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Curt Hagquist, tfn 054-700 25 36 alt. 070-610 25 36, e-post Curt.Hagquist@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera