Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2002

Snabbväxande aspar spännande alternativ till granplanteringar

Det kan vara lönsammare att odla hybridasp än att odla gran. Det framgår av nya resultat från SkogForsk. Hybridaspen växer fort och kan producera 25 procent mer virke än granen. Dessutom kan aspen både lysa upp landskapet med sina ljusa färger och bidra till en artrikare skog – grova aspar har t.ex. stor betydelse för många insekter.

– För markägare som vill satsa på löv är hybridaspen ett gott alternativ. I södra Sverige kan den producera över 20 kubikmeter virke per år, vilket är 25 procent mer än granen, säger Lars Rytter på SkogForsk.

Hybridaspen växer snabbt. Plantorna är dyra, men skogsägaren får snabbt tillbaka pengarna, eftersom beståndet kan avverkas redan efter 25 år. Den nya generationen blir billig, eftersom den bygger på rotskott från den avverkade skogen.

Uppskattat inslag i landskapet
I Sverige används asp främst till massatillverkning och tändstickor, men marknaden är fortfarande liten. Men i ett par av våra grannländer är tron på hybridaspen desto större.

– I både Finland och Estland har man som mål att plantera stora arealer hybridasp de närmaste åren. I Finland ska virket huvudsakligen användas till tryckpapper av hög kvalitet, säger Lars Rytter.

Från både myndighetshåll och naturvårdare kommer signaler om att andelen lövträd bör öka i våra skogar. Grova aspar är värdefulla för många insekter. Lövträden lyser också upp den mörka landskapsbild som granen ofta ger.

Fakta om hybridasp
– Hybridasp är en snabbväxande korsning mellan europeisk och amerikansk asp.
– Trädslaget räknas som inhemskt i lag- och miljöcertifieringssammanhang.
– Hybridasp och vanlig asp skiljer sig väldigt lite när det gäller virkesegenskaper och utseende.
– Försöksodlingar med hybridasp finns i Götaland, Svealand och längs Norrlandskusten.

Kontaktinformation
Kontakt:
Lars Rytter, SkogForsk. Tel: 0418-47 13 00, 070-560 04 05.
E-post:lars.rytter@skogforsk.se

Malin von Essen, pressansvarig. Tel: 018-18 85 00, 070-630 68 67.
E-post: malin.vonessen@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera