Artikel från Växjö universitet
28 augusti 2002

Ledande idrottsforskare till Växjö universitet

Sedan hösten 2001 ger Växjö universitet det treåriga utbildningsprogrammet Coaching och Sport Management. Nu tar universitetet steget vidare och etablerar även forskning inom området. En av Sveriges ledande idrottsforskare Bill Sund, kommer att vara delaktig i arbetet att utveckla idrottsforskningen. Forskningssatsningen är institutionsövergripande men Bill Sund kommer att vara anställd vid Centrum för kulturforskning, en av de officiella forskningsprofilerna vid Växjö universitet.

Bill Sund arbetar för närvarande som studierektor för arbetsmarknadskunskap vid Institutet för social forskning, Stockholms universitet. Hans forskning ligger inom två fält; dels idrottshistoria, främst fotbollshistoria och dels arbetsliv/arbetsmarknad/arbetsmiljö. Vid Växjö universitet kommer Sund att kombinera dessa båda områden och studera kopplingen idrott och arbetsmarknad. Han kommer bland annat att arbeta med frågor som idrottens professionalisering, idrotten som marknad och spelaragenter.

– Det är oerhört glädjande att få hit en av Sveriges största idrottsforskare, säger Carl-Axel Hageskog, förbundskapten för Svenska Davis Cuplandslaget och en av de programansvariga för Coaching och Sport Management vid Växjö universitet. Det har funnits en stor slagsida vad gäller den idrottsvetenskapliga forskningen i Sverige som mest har handlat om fysiologi. Bill Sunds inriktning mot idrotten som arbetsmarknad är ett mycket angeläget forskningsområde i dagens alltmer professionaliserade idrottsvärld.

– Forskningssatsningen ska vara nära knuten till utbildningen Coaching och Sport Management, dels genom att forskarna är involverade i undervisning och utveckling och dels genom att forskningsresultaten och pågående projekt kontinuerligt knyts till undervisningen, menar Mats Glemne, programansvarig Coaching och Sport Management.

Bill Sund tillträder sin anställning den 1 september.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar:
För mer information kontakta Bill Sund, 0702-79 51 98, Mats Glemne, programansvarig Coaching och Sport Management, 0470-70 87 29 alt. 070-517 87 29 eller Kerstin Brodén, informatör, 0470-70 82 67.

Bilder:
Se: http://www.vxu.se/nyheter/020828_billsund.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera