Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 augusti 2002

Nu skrivs den svenska teaterhistorien

Det är mer än 70 år sedan den svenska teaterns historia ägnades en bred och sammanfattande framställning. Nu satsar Vetenskapsrådet 9,5 miljoner kronor på en ny svensk teaterhistoria. Bland de ledande teaterforskarna som deltar i projektet finns professor Dag Nordmark vid Karlstads universitet.

Vetenskapsrådets programsatsning har fått rubriken “Teater i Sverige. Från äldsta tid till nutid”. Det nya verket planeras bestå av tre delar. Det första bandet ska täcka den tidiga historien till och med 1700-talet, det andra den expansiva utvecklingen under 1800-talet och det tredje bandet den moderna teaterns utveckling under 1900-talet.

Professor Dag Nordmark vid Karlstads universitet kommer att sitta med i redaktionskommittén för det nya verket. Han kommer även att bidra med texter inom främst två specialområden, teater i landsorten, särskilt under 1800-talet, samt radio- och TV-teater.

Dag Nordmark har tidigare skrivit böcker inom just dessa områden. Hans bok “Tiljorna vid vägen” är en studie i den svenska landsortsteaterns historia fram till 1800-talets mitt. “Finrummet och lekstugan”, om kultur- och underhållningsprogram i svensk radio och TV, ger stort utrymme åt etermediernas teaterformer.

– Det är mycket hedrande för både mig och Karlstads universitet att få vara med i denna stora nationella satsning. Det understryker att Karlstad ingår i den nationella universitetsfamiljen. Dessutom har ett teaterhistoriskt projekt varit på gång under ett helt decennium. Nu blir det äntligen verklighet, säger Dag Nordmark.

Under flera år har forskningsansökningar med teaterhistorisk inriktning kommit in till Vetenskapsrådet. Det har därför setts som angeläget att samla dessa till en mer heltäckande satsning. Arbetet med verket startar i år och har medel från Vetenskapsrådet till och med år 2006.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Dag Nordmark, tfn: 054-700 17 04, e-post: Dag.Nordmark@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera