Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 juni 2002

Svår bakterie kan ge dödlig hästdiarré

Vuxna hästar kan i sällsynta fall drabbas av akut, ibland dödlig, diarré på djursjukhus. Det sker i samband med antibiotikabehandling av dem själva eller av deras föl. Bakterien Clostridium difficile sätts nu i samband med dessa diarréer av veterinär Viveca Båverud vid SLU.

På flera djursjukhus i Sverige har man haft ökande problem med vuxna hästar som drabbas av mycket akuta, ibland dödliga diarréer. Veterinär Viveca Båverud har i sitt doktorsarbete vid SLU beskrivit sambandet med bakterien Clostridium difficile.

Vid antibiotikabehandling blir tarmfloran störd, vilket ger C. difficile möjlighet att växa till och producera toxin (bakteriens eget gift), som orsakar diarrén. Bakterien är sedan många år en välkänd patogen hos människa vid antibiotikaassocierade diarréer i samband med sjukhusvistelse. Sjukdomen kan då i enstaka fall vara livshotande.

När denna studie påbörjades fanns C. difficile endast beskriven hos föl med diarré. Viveca Båverud har nu visat att den största riskgruppen består av vuxna hästar, som tas in för andra sjukdomstillstånd än diarré. Efter några dagars vistelse på kliniken i samband med antibiotikabehandling, drabbas vissa hästar av denna akuta diarré. C. difficile påvisades i de sjuka hästarnas spillning, men bakterien fanns inte i avföringen från friska hästar. Andra sjukdomsframkallande tarmbakterier kunde inte påvisas hos de sjuka hästarna.

En annan riskgrupp består av tidigare helt friska moderston, vars föl bejhandlas med antibiotikapreparaten erytromycin och rifampicin mot lunginflammation. Dessa preparat i kombination har en mycket god effekt mot bakterien Rhodococcus equi. Fölen behandlas med flytande medicin i munnen. Vissa moderston får akut diarré ofta efter tre till fyra dagars behandling av fölen vid djursjukhusvistelse.

C. difficile och/eller dess toxin påvisades i avföringen hos 45 procent av undersökta moderston med akut diarré när deras föl fick denna antibiotikabehandling. Diarréen hos moderstona beror sannolikt på att de har fått i sig erytromycin i samband med fölens medicinering.

Viveca Båverud rekommenderar nu rutinundersökning av C. difficile och dess cytotoxin då akut diarré uppträder hos vuxna hästar i samband med antibiotikabehandling. Detsamma gäller moderston, som utvecklar akut diarré när deras föl behandlas med erytromycin och rifampicin. Man bör också noggrant undvika att moderstona oavsiktligt får i sig erytromycin från sina föl. Pågående antibiotikabehandling bör avbrytas.

Kontaktinformation
Leg.vet. Viveca Båverud, institutionen för veterinärmedicinsk mikrobiologi, SLU, försvarar fredagen den 14 juni klockan 09.15, Ultuna, Ettans föreläsningssal, Klinikcentrum, sin avhandling för veterinärmedicine doktorsexamen med titeln Clostridium difficile in horses.

För mer information, kontakta Viveca Båverud, 018-67 41 97. E-post: Viveca.Baverud@sva.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera