Artikel från Skogforsk
14 juni 2002

Inte mer Gremmeniella i gödslad skog

Kvävegödslade tallskogar tycks inte vara mer mottagliga för angrepp av skadesvampen Gremmeniella än ogödslad skog. Det visar en besiktning som SkogForsk gjort i nitton gödslingsförsök i tallskog från Småland till Hälsingland.

Över 300 000 hektar medelålders skog i Götaland och Svealand drabbades förra året av omfattande skador efter angrepp av skadesvampen Gremmeniella. Enligt Skogsstyrelsen har följdverkningarna av förra årets angrepp blivit värre än befarat, och angreppen har i vissa områden tagit ny fart denna säsong.

En farhåga har gällt huruvida skadorna blivit allvarligare i skogar som gödslats. Men en besiktning som utförts av SkogForsk visar nu att så inte är fallet.

– Vi kan inte finna några samband mellan skogsgödsling och angrepp av Gremmeniella i våra försök, säger Henrik von Hofsten på SkogForsk. Skadorna är lika stora på gödslade som på ogödslade ytor.

Som SkogForsk och SLU tidigare rapporterat finns däremot en koppling mellan tallens ursprung och angreppen av Gremmeniella. Skadorna är större i tallbestånd där plantmaterialet en gång hämtats från sydligare breddgrader.

Kontaktinformation
Henrik von Hofsten, SkogForsk; tel: 018-18 85 74, 070-528 85 51
Malin von Essen, pressansvarig; tel: 018-18 85 00, 070-630 68 67

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera