Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 juni 2002

Årets hedersdoktorer utsedda

För andra gången har Karlstads universitet utsett hedersdoktorer. I år hedras Lennart Schotte, Dario Villanueva Prieto och Om Prakash Sharma för sina insatser. De tre hedersdoktorerna promoveras till doctor honoris causa av Karlstads universitet vid Akademisk högtid den 20 september. Under denna högtid kommer även doktorer att promoveras och nya professorer att installeras.

Att promovera hedersdoktorer är en akademisk tradition bland universiteten. Tanken är att visa särskild uppskattning för personer som har eller har haft speciell betydelse för lärosätet. Första gången Karlstads universitet utnämnde hedersdoktorer var år 2000, då Håkan Hagegård, Elisabeth Hamrin, Thomas Scheff och Bengt Stenlund tilldelades doktorshatten. I år är det internationella inslaget framträdande, med hedersdoktorer från Sverige, Spanien och Indien.

Lennart Schotte är docent i organisk kemi och har under hela sin yrkeskarriär varit verksam inom industri och näringsliv, bland annat som VD för Åmotfors Bruk, Tumba Pappersbruk och Södra Skogsägarna, samt som generaldirektör för Domänverket. Schotte har under årens lopp haft en lång rad nationella och internationella uppdrag åt regeringen, främst inom miljö- och resurshushållningsområdet. Regeringen har även tilldelat honom professors namn. Idag är Schotte ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademin och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin.

Under sin period som ordförande i högskolestyrelsen för Högskolan i Dalarna fick Lennart Schotte upp ögonen för de problem som de nya högskolorna och universiteten ställs inför. Schotte har allt sedan dess kämpat för de nya lärosätena i en mängd olika sammanhang. Med sitt enorma kontaktnät har han gjort en fantastisk insats som dörröppnare för Karlstads universitet. Schotte har stöttat universitetet i både stora och små frågor, såväl lokalt och regionalt som nationellt och internationellt. Lennart Schotte är sedan mitten av 1990-talet även ordförande i ledningsgruppen för Skogsindustriellt Centrum, ett samarbetsforum för skogsindustrin och den skogsindustriella forskningen vid Karlstads universitet.

Dario Villanueva Prieto har under de senaste åtta åren varit rektor vid Universidad de Santiago de Compostela i hemlandet Spanien. Han är även professor i litteraturvetenskap, med mångårig erfarenhet från en rad universitet i bland annat USA, Dominikanska Republiken, Schweiz och Frankrike. Bakom sig har Villanueva ett stort antal böcker, avhandlingar och artiklar, i vilka han främst botaniserar i den spanska litteraturskatten.

Professor Dario Villanueva Prieto har varit med och byggt upp Compostela Group of Universities, ett nätverk av ett 80-tal universitet runt om i Europa. Karlstads universitet var en av grundarna till nätverket och har sedan starten 1994 varit representerad i dess styrelse. Compostela Group of Universities syftar bland annat till att stärka samarbetet mellan de olika medlemsuniversiteten, och att bevara och sprida kunskap om våra olika länders kulturer och språk. Nätverket har givit Karlstads universitet en internationell plattform och bidragit till att göra oss kända utomlands, med Villanueva som en av våra främsta förespråkare.

Om Prakash Sharma från Indien har under många år varit en ovärderlig resurs för den unika verksamhet som Karlstads universitet har byggt upp i norra Indien. Sedan 1987 har studenter vid Karlstads universitet, främst inom lärarutbildningen, haft möjlighet att förlägga studier, projektarbeten och praktik till de indiska städerna Varanasi och Dharmsala. Om Prakash Sharma har under alla år fungerat som koordinator för verksamheten och är sedan 1996 anställd vid Karlstads universitet. Han ansvarar bland annat för universitetets studiecenter i Varanasi och hjälper våra studenter att komma in i det indiska samhället och få kontakt med nationella handledare.

Om Prakash Sharma har även arbetat som mentor för forskare vid flera andra europeiska och amerikanska universitet, vilket har bidragit till att våra lärare har knutit värdefulla kontakter med framstående forskare inom bland annat religionshistoria och socialantropologi. Genom Om Prakash Sharma oskattbara insatser har Karlstads universitet blivit ett landmärke vid Ganges och universitetets studenter är välkända och uppskattade i såväl grannskapet som i skolor och andra verksamheter där de bedriver sina studier.

De två fakultetsnämnderna vid Karlstads universitet har haft uppdraget att besluta om hedersdoktorer efter förslag från fakultetskollegiet.

Kontaktinformation
Stephen Hwang, dekanus, tfn 054-700 11 24
e-post: Stephen.Hwang@kau.se
Anders Arnqvist, dekanus, tfn 054-700 11 79
e-post: Anders.ARnqvist@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera