Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2002

Starka kornsorter tränger ut ogräs

Ett alternativt sätt att bekämpa ogräs i stråsäd skulle kunna vara att odla sorter som är bra på att konkurrera. Egenskaperna att kunna trycka ner ogräset eller att tåla att bli kuvad borde gå att kombinera med en god kärnskörd när nya sorter förädlas fram, menar Ulla Didon vid SLU.

För att minska användningen av kemiska ogräsmedel i jordbruket är alla alternativa sätt att bekämpa ogräs intressanta. En av dessa metoder kan vara att välja sådana sorter som har förmåga att trycka ner ogräset och/eller som tål att själv bli underkuvat.

Ulla Didon har i sitt doktorsarbete jämfört dessa konkurrensegenskaper hos sex kornsorter. En rangordning mellan sorterna fastställdes och den var densamma mellan åren och var dessutom oberoende av hur ogräsfloran såg ut. Bäst i konkurrensen med ogräset var sorten ’Svani’, följd av ’Filippa’. ’Jesica’, ’Etna’ och ’Blenheim’ var svagare. ’Lina’ uppträdde olika under försöksåren.

De mest slagkraftiga sorterna visade sig komma tidigare upp ur jorden, ha en snabb längdtillväxt och bilda mycket grönmassa vid konkurrens med ogräs jämfört med de andra sorterna. Konkurrensstarka sorter hade fler noder (knäleder på strået) än de svaga vid stråskjutningen. De släppte ner mindre ljus mellan plantorna, vilket missgynnade ogräset.

Konkurrensförmågan visade sig inte hänga samman med höga kärnskördar – en av de mest konkurrenskraftiga och en av de sämsta sorterna hade bäst avkastning. Detta skulle tyda på att växtförädlarna skulle kunna ta vara på båda egenskaperna när de korsar fram nya kornsorter.

Kontaktinformation
FK Ulla Didon, institutionen för ekologi och växtproduktionslära, SLU, försvarar fredagen den 24 maj kl. 10.00 sin avhandling för filosofie doktorsexamen med titeln Growth and development of barley cultivars in relation to weed competition.
Opponent: D Maria Olofsdotter, Weed Science, KVL, Tosterud, Danmark.
Lokal: Hörsalen, Loftet, Ultuna.

För mer information: Ulla Didon, 018-67 14 06, Ulla.Didon@evp.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera