Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 juni 2002

Doktorand får 40 000 för studie om kulturarv

Forskarstuderande Lotta Braunerhielm vid Karlstads universitet har tilldelats ett stipendium på 40 000 kronor från Turistdelegationen för att finansiera sin pågående avhandling i kulturgeografi. I avhandlingen fokuserar Braunerhielm bland annat på kommersialiseringens effekter på kulturarvet. Turismen har idag en tendens att förvandla historien till handelsvaror. Kulturella produkter och besöksmål skapas ibland för att säljas på den globala markanden utan platsanknytning, lokal förankring eller hänsyn till lokal historia och kultur.

Lotta Braunerhielms avhandling går under arbetsnamnet “Kulturarvets plats i det senmoderna samhället” och handlar om vilken påverkan samhällsskiftet från det moderna till det senmoderna samhället har på vårt kulturarv. I centrum för studien står turismen i välkända Grythyttan. Syftet är bland annat att lyfta fram den bild av Grythyttan som förmedlas till besökare och den bild som lokalbefolkningen har av sin egen ort.

– Det som är intressant är att jag hittills kan se tendenser av att lokalbefolkning, kommun och turismnäring har olika syn på vad som är värdefullt att lyfta fram i Grythyttan. Kommun och turismnäring satsar väldigt mycket på det som har med måltid att göra. Oerhört mycket fokus ligger till exempel på Måltidens hus. Värdet av den kulturhistoriskt intressanta miljön som finns runt torget i Grythyttan och i den omgivande regionen är inte av lika stort intresse. Man lyfter inte fram kulturarvet och lokalhistorien, det som lokalbefolkningen står för och identifierar sig med. Det tas istället för givet. Risken är att kulturarvet faller i glömska och att barn och ungdomar växer upp utan att ha någon kunskap om sin egen historia och varför samhället ser ut som det gör idag. Risken är även att turismsatsningar sker utan lokal förankring, med en negativt inställd lokalbefolkning, vilket missgynnar turisternas upplevelser. Lokalbefolkningens bemötande utgör ofta en viktig del i besökares upplevelse av en plats.

Lotta Braunerhielm har tidigare arbetat vid Värmlands Museum och Kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen i Värmland. Hon är idag tjänstledig från Riksantikvarieämbetet för att satsa på sin avhandling. Om allt går som beräknat planerar hon att disputera om drygt två år. Stipendiet från Turistdelegationen kommer väl till pass.

– Resorna till Grythyttan och Hällefors kommer även i fortsättningen att bli många. Jag kommer bland annat att genomföra en mängd intervjuer med besökare i Grythyttan i sommar. Pengarna kommer också att användas till konferenser och seminarier i regionen för att sprida mitt forskningsresultat och diskutera frågorna med företrädare för kulturarvssektorn, turismnäringen och kommunrepresentanter. Och så kommer en slant självklart gå till att bjuda med maken på en övernattning på Grythyttans Gästgiveri.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lotta Braunerhielm
Tfn: 054-700 21 98 alt. 070-677 70 10
E-post: Lotta.Braunerhielm@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera