Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2002

Seende datorer undersöker trä

Papper är gjort av trä, och kvaliteten på papperet avgörs till stor del av hur träfibrerna ser ut. En del fiberegenskaper kan avslöjas i mikroskopiska bilder, men att granska dessa för hand är alltför tidskrävande och lederofta till mätfel. Mattias Moëll vid SLU har därför utvecklat ett nytt datorsystem som automatiskt kan mäta och analysera strukturer i mikroskopibilder.

Digital bildanalys är en gren av tillämpad matematik där målet är få en dator att se och förstå bilder, vilket kallas datorseende. Övervakning, identifiering av personer och medicinsk forskning är områden där datorseende kan komma till användning. Forskaren Mattias Moëll, centrum för bildanalys, SLU, har i sin avhandling använt tekniken för att studera
mikroskopibilder av träfibrer.

Bland annat så har han utvecklat ett datorsystem för att identifiera strukturer och automatiskt mäta avstånd i dessa bilder. Tekniken går ut på att med hjälp av matematik försöka efterlikna ögats och hjärnans sätt att ta till sig information från bilder. Framförallt är det cellerna i träet
som en dator ser och skiljer ut från övrig information, och det är även cellerna datorn sedan mäter. Analys utförs bland annat av cellernas form och storlek, samt av övergripande cellstrukturer.

Träfibrer är av stor betydelse för trä- och pappersindustrin, eftersom fibrernas egenskaper påverkar kvaliteten av pappersprodukter och konstruktionsvirke. Men trä är ett biologiskt material som är uppbyggt på ett komplicerat sätt, och tidigare har det varit alltför ansträngande att studera bilder ‘för hand’. Med seende datorer till hjälp hoppas man nu kunna utföra mer omfattande studier och därmed kunna få ytterligare kunskap om trä. Informationen kan därefter användas för att förbättra industriella processer och ta fram nya material. Tekniken kan också vara användbar för att studera miljö och olika typer av skogsbruk påverkar skogen.

Större delen av Mattias Moëlls forskning har utförts i samarbete med forskare i Japan och på Nya Zeeland.

Civ. ing. Mattias Moëll, vid centrum för bildanalys, SLU, försvarade fredagen den 14 december 2001 sin doktorsavhandling Digital Image Analysis for Wood
Fiber Images. Opponent var Dr Robert Evans från CSIRO, Melbourne, Australien, som år 2001 var mottagare av Marcus Wallenberg-priset, dvs. tillämpad forsknings motsvarighet till Nobelpriset.

Mer information: Mattias Moëll, 070-247 94 06
E-post: mattias@cb.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera