Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 december 2001

Bättre utbildning behövs för FN-tjänst: Doktorsavhandling i pedagogik

Att vara i FN-tjänst idag ställer höga krav, både på individ och organisation. För att FN-soldater och ledare ska kunna hantera de ofta mycket komplexa konflikterna och svåra situationerna behöver FN-utbildningen kompletteras. Bland annat detta har Eva Johansson, doktorand i pedagogik vid Karlstads universitet, kommit fram till i sin doktorsavhandling. Hon försvarade den vid en disputation i fredags, den 14 december, vid Karlstads universitet.

– Under senare år har de konflikter som FN hanterar förändrats, berättar Eva Johansson. Idag är det ofta frågan om inomstatliga konflikter. Uppdragen har dessutom blivit mer komplexa och innefattar både militära, humanitära och politiska aspekter. Jag har försökt ta reda på hur detta påverkar såväl den enskilde FN-soldaten som den bataljon hon eller han verkar inom.

Eva Johansson, som även är anställd vid Försvarshögskolan, har studerat de svenska bataljoner som verkade i Bosnien-Hercegovina från år 1993 till 1998. Hennes studie, liksom bataljonernas egna slutrapporter, visar att insatsstyrkorna har löst sina uppgifter på ett bra sätt. Men under ytan finns brister. Eva Johansson har t ex kunnat se tecken på maktkamper, policybrott, stressreaktioner, olösta moraliska dilemman och förtroendekriser. Hon menar att både FN-soldater och ledare inte är tillräckligt väl förberedda på den speciella situation och miljö som väntar dem.

– Tidigare FN-insatser har ofta inneburit en mer “statisk” tjänstgöring, t ex att övervaka ett eldupphörsavtal. Idag blir man mer “inblandad” i konflikten som i sin tur ofta har en komplicerad bakgrund när det gäller t ex etnicitet, religion och politik. Detta kräver mer kunskap hos FN-medarbetarna, bl a om konfliktens bakgrund och om egna reaktioner på svåra situationer.

Eva Johansson menar att ledarna behöver bli bättre utbildade för att kunna se tidiga tecken på att någon är utsatt för exempelvis psykisk stress.

– Det är en väsentlig skillnad mellan att vara ledare hemma i Sverige och att vara det för en FN-trupp i en konfliktdrabbad stat och i en annorlunda kultur. Hemma i Sverige får inte ledarna med automatik vanan att hantera krissituationer i en grupp eller för en individ. Detta måste de förberedas på inför en ledartjänst inom FN.

Eva Johansson hoppas att hennes avhandling ska vara till nytta för framtida fredsbevarare och för försvarsmakten. Hon har själv varit i FN-tjänst i Libanon 1987 och i forna Jugoslavien 1992.

– Jag upplevde det som frustrerande att man inte på ett bättre sätt tog tillvara på de erfarenheter som officerare och soldater gjorde i internationell tjänst. Bland annat detta fick mig att ägna avhandlingsarbetet åt att studera dagens FN-tjänstgöring.


Mer information: Eva Johansson, doktorand, tfn 054 – 14 98 20 (vx) eller e-post Eva.Johansson@fhs.mil.se. Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, Informationsavdelningen, tfn 054-700 10 95.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera