Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 oktober 2001

Hundars kost- och motionsvanor kartlagda- hundfoder granskade

De flesta svenska hundar äter rätt och motionerar dagligen. Den blivande hundmatsdoktorn Marie Sallander vid SLU har i en stor studie tagit reda på vad hundarna äter, hur de lever och vad hundmaten innehåller. Kommersiella hundfoder avviker i flera fall från deklarerade värden vad gäller vissa mineraler, exempelvis kalcium.

Sveriges första doktor i ämnet hundmat har undersökt hur 460 försäkrade svenska hundar mellan ett och tre år äter och lever. Agronom Marie Sallander vid SLU har utvecklat en post- och telefonenkät. De 50 mest använda hundfodren i enkäten analyserades, och resultaten jämfördes med deklarerade näringsvärden och med hundars näringsbehov.

Den typiska svenska hunden åt mat två gånger per dag, och fick tre fjärdedelar av sitt totala energiintag från kommersiella hundfoder, men andelen varierade mycket mellan individer.

De flesta hundar åt en kost som innehöll näringsämnen i rätt proportioner. De individer som avvek från detta mönster var oftast de som åt enbart matrester (för låga nivåer av vitaminer och mineraler) eller de som åt kommersiella helfoder kompletterade med extra vitaminer eller mineraler
(för höga nivåer av vitaminer och mineraler, vilka i vissa fall kan vara skadliga).

Analyserade värden för protein och fett i kommersiella hundfoder stämde generellt sett väl med deklarerade värden och med hundars näringsbehov. För mineraler, speciellt kalcium, avvek dock många foder från uppgivna värden och ibland dessutom från rekommenderade näringsbehov. Dyrare foder avvek i samma utsträckning som billigare från deklarerade värden och från näringsnormen.

Nästan alla (97 procent) av hundarna togs regelbundet ut på promenader, i genomsnitt 80 minuter per dag. 60 procent av hundarna tränades i exempelvis lydnad, sök, spår och jakt i genomsnitt 35 minuter per dag. Hundens temperament tycktes påverka matintaget mer än hur mycket hunden motionerades. Mycket livliga individer åt generellt sett mer än de som
ansågs mindre livliga.

Den validerade enkät som utvecklats inom ramen för avhandlingen kan i framtida studier användas för att undersöka kostens och aktivitetens betydelse för hälsa och sjukdom hos våra hundar.

Agronom Marie Sallander, SLU, Institutionen för Husdjurens utfodring och vård, försvarar fredagen den 5 oktober kl 09.15 sin avhandling med titeln Diet and activity in Swedish dogs. Disputationen avser agronomie doktorsexamen. Lokal: Hörsalen, Loftet, Ultuna, SLU . Opponent: Professor Jorunn Gröndalen, Smådjursinstituttet, Norges Veterinaerhögskole, Oslo.

För mer information: Marie Sallander, 018-67 20 95, 018-38 83 23, Marie.Sallander@huv.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera