Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2001

Kvicksilverföreningarstuderas med nya tekniker

I nästan hälften av Sveriges drygt 80 000 sjöar är kvicksilverhalten i gädda så hög att hälsomyndigheter varnar allmänheten för regelbunden konsumtion. Inte minst prekär är situationen i Västerbotten. I en ny doktorsavhandling vid SLU i Umeå redovisas hur kvicksilverföreningarna kan studeras med nya tekniker.

Kvicksilver från förbränningen av fossila bränslen transporteras i atmosfären och faller ner över skog och mark. Detta kvicksilver, som föreligger som kvicksilverjonen Hg2+, blir än mer “giftigt” då det på vägen från skogs- och
våtmarker till bäckar och sjöar omvandlas till metylkvicksilver, CH3Hg+.
Denna form av kvicksilver har fettlösliga egenskaper och anrikas i fisk, därav dess mycket höga giftighet.

Metylkvicksilver kan även brytas ner i mark och vatten till metalliskt kvicksilver, Hg0. En förutsättning för att man skall kunna argumentera för, och vidta åtgärder som kan begränsa tillskottet av metylkvicksilver i fisk, är att man förstår hur och under vilka betingelser vi får en
nettoproduktion av CH3Hg+ i mark och vatten, det vill säga när omvandlingen av Hg2+ till CH3Hg+ är större än omvandlingen av CH3Hg+ till Hg0.
Jin Qian har i sin avhandling lagt en grundsten för fortsatt forskning inom området genom att ta fram ny kunskap om hur Hg2+ och CH3Hg+ binder till de brunfärgade ämnen i mark och vatten som ofta kallas humus eller naturlig organisk substans. Med hjälp av avancerade analytiska tekniker har hon för första gången kunnat visa att CH3Hg+ binder till reducerade svavelgrupper i naturligt organiskt material. Hon har även visat att bindingen är så stark att den begränsar
halterna av alla andra kemiska former av CH3Hg i mark och vatten.

Mer information: Jin Qian, inst för skogsekologi, tel 090-786 66 47. E-post: Jin.Qian@sek.slu.se

Det är fredagen den 28 september 2001 kl 10.00 som filosofie licentiat Jin Qian, institutionen för skogsekologi vid SLU i Umeå, försvarar sin avhandling, som har titeln Kvicksilverföreningar i miljöprover, studerade med spektroskopiska metoder
Lokal: Hörsal Björken, SLU i Umeå (Skogis).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera