Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 juni 2001

Barn bättre på Internetsökning än många tror : Doktorsavhandling vid Karlstads universitet

En tioåring hanterar informationssökning på Internet klokare och bättre än vad många tidigare trott och webben är därför ett viktigt och lämpligt redskap i skolundervisningen. Det har AnnBritt Enochsson, doktorand vid Karlstads universitet, kommit fram till i sin doktorsavhandling. Hon försvarar den vid en disputation den 12 juni kl 10.00 i Ericssonsalen, Karlstads universitet. Allmänhet och massmedia hälsas välkomna.

AnnBritt Enochsson har studerat hur eleverna i en fjärdeklass använder sig av och tänker kring Internetsökning. Hon har bl a kommit fram till att de kan vara mycket kritiska till den information de finner på Internet. Ju mer eleverna lär sig om systemet och inser att i princip vem som helst kan lägga ut information, desto mer förhåller de sig kritiska och skeptiska till den information de hittar.

Hon har också kunnat se att barnen reflekterar över vad de behöver veta för att söka och finna rätt information på Internet, t ex att det behövs både praktisk kunskap och kunskap som ger mening åt sökandet.

– Min studie visar att barnen, som fick tillgång till båda dessa typer av verktyg och gavs möjlighet att träna, utvecklade ett mycket sunt förhållningssätt till Internet, säger AnnBritt Enochsson.

Avhandlingen visar också att flickorna och pojkarna är lika duktiga på tekniken i handling samt att de lika väl förstår hur Internet fungerar. Däremot visar det sig att pojkarna ofta har ett mer utvecklat språk för att prata om och beskriva vad de gör.
– Det är viktigt att komma ihåg att pojkarna inte är bättre än flickorna på tekniken bara för att de hanterar de rätta begreppen. Som vuxen och lärare bör man vara medveten om det, så att flickor kan uppmuntras och stödjas i sin utveckling.

Dessutom visar undersökningen att barnen, till skillnad från många vuxna, inte upplever det som stressande att läsa hypertext. AnnBritt Enochsson har följt en fjärdeklass under ett läsår och gjort studien dels genom att observera vad eleverna gjort vid Internet, dels genom att prata med och fråga barnen själva om hur de tycker och tänker kring Internet. Hon vill att hennes avhandling ska inspirera och vara till nytta för verksamma lärare.

– Jag hoppas att min avhandling kan bidra till större förståelse för hur IT kan användas i skolan, avslutar hon.

AnnBritt Enochsson har arbetat som doktorand vid Karlstads universitet sedan 1997. Innan dess jobbade hon som lärare i grundskolan och under en tid även som rektor vid en svensk skola i Kongo. Hon är född och uppvuxen i Åmotfors.

Fullständig referens: AnnBritt Enochsson (2001), Meningen med webben – en studie om Internetsökning utifrån erfarenheter i en fjärdeklass. Doktorsavhandling vid Karlstads universitet. Karlstad University Studies 2001:7.

Mer information: AnnBritt Enochsson, doktorand, tfn arb 054-700 19 08 eller tfn bost
054 – 18 29 39. Nås säkrast fredag den 8 juni.
Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, Informationsavdelningen, tfn 054-700 10 95. Välkommen att mejla till Camilla.Jansson@kau.se för digital bild på AnnBritt Enochsson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera