Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 maj 2001

Ökad ohälsa bland ungdomar: Resultat från forskningsprojektet Ung i Värmland

Andelen pojkar och flickor med regelbundna symtom på ohälsa har ökat under 1990-talet. Detta framgår av en ny forskningsrapport som skrivits av fil dr Curt Hagquist vid Karlstads universitet. Han har under en tioårsperiod undersökt värmländska niondeklassares situation i skolan och på fritiden.

Curt Hagquist har i forskningsprojektet Ung i Värmland bland annat kunnat se en ökning av andelen ungdomar som besväras av huvudvärk.

– Fördjupade analyser visar att andelen pojkar med relativt få symptom på ohälsa också ökat, vilket tyder på att skillnaderna i ohälsa ökat mellan de som mår bäst och de som mår sämst, säger Curt Hagquist. En sådant vidgat ohälsogap har jag dock inte funnit bland flickorna.

Resultaten från forskningsprojektet Ung i Värmland visar också att ungdomarnas oro för familjens ekonomi ökade kraftigt under början och mitten av 1990-talet, medan oro för AIDS, kärnvapenkrig och miljöförstöring minskade. Andelen ungdomar som regelbundet druckit alkohol ökade kraftigt mellan 1988 och 1998 medan andelen dagligrökare 1998 var ungefär densamma som 1988, efter det att en ökning skett i början och mitten av 1990-talet. När det gäller ungdomar som mobbats i skolan var andelen något lägre 1998 än 1988 medan andelen elever som störts av olika förhållanden i arbetsmiljön ökade mellan 1988 och 1998.

Rapporten Ung i Värmland 1988 – 1998. En undersökning bland niondeklassare baseras på material som samlats in i forskningsprojektet Ung i Värmland. Datainsamlingar med frågeformulär har genomförts 1988, 1991, 1995 och 1998. Hittills har mer än 10 000 niondeklassare deltagit i studien.

Curt Hagquist är just nu gästforskare vid Institute for Child Health Research och Murdoch University i Perth, Australien. Han nås på telefon 61 8 9433 2241 (observera att tidsskillnaden är +6 timmar). Rapporten kan beställas från Marianne Jensen, Karlstads universitet, tfn 054-700 25 13. Den kan också laddas hem som pdf-fil från Karlstads universitets webbplats, http://www.kau.se/dok/KUS_2001_09.pdf

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera