Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2001

Människor med afasi kan utveckla sitt språk via telebild: Doktorsavhandling i pedagogik

Det går att via telebild träna och hjälpa till att utveckla språket hos människor med det språkliga handikappet afasi. Det går också att få insyn i och förståelse för hur de upplever saker och ting – via telebild. Detta har doktorand Magnus Magnusson vid Karlstads universitet kommit fram till i sin avhandling i pedagogik, Language in life – life in language, som han försvarar vid en disputation den 25 januari kl 13.00 i Nyqvistsalen, 9C 223 vid Karlstads universitet. Massmedia och allmänhet hälsas välkomna.

Afasi är en språkstörning till följd av skada i hjärnan. Vissa menar att afatiker förlorat förmågan att problemfritt hantera ett språk. Andra säger att det snarast handlar om att de förlorat en del av det de tidigare lärt sig.

– Jag har i mitt avhandlingsarbete kunnat se hur människor med afasi kan utveckla sin kommunikationsförmåga och därmed sitt språk igen, säger Magnus Magnusson. Afasi är enligt min mening inte ett tillstånd, jag ser det snarare som en process där min roll som terapeut och lärare är att visa personer med afasi vägen till utveckling, lärande och insikt samt att hjälpa dem att hitta olika vägar till språket.

Magnus Magnusson har konstaterat att detta är möjligt att göra via telebild. En teknikstödd kommunikation som av vissa ses som svår eller rent av omöjlig har i hans undersökning visat sig fullt möjlig. Dessutom visar hans avhandling att man kan få insyn i och förstå afatikers världsbild och upplevelser.

– Jag har använt mig av ett fenomenologiskt förhållningssätt i min studie, berättar Magnus Magnusson. Det innebär att jag har försökt finna det unika och omedelbara hos varje individ, försökt se hur individen framför mig tänker, känner och tycker. Mitt resultat visar att afatikers upplevelser och reflektioner inte är annorlunda bara för att afatikerna har svårt att uttrycka sig och vi har svårt att uppfatta dem.

Magnus Magnusson hoppas att avhandlingen ska ge terapeuter och/eller lärare information och kunskap som gör att fler afatiker får god hjälp att hitta tillbaka till språket samt att den ska bidra till utvecklingen av tekniska redskap i språkträning. Magnus Magnusson är i botten logoped men har mest arbetat som informatör, utvecklare och utbildare vid t ex f d Handikappinstitutet och Afasiförbundet. Han har arbetat vid Karlstads universitet sedan 1995.

Vad är Afasi?
Afasi är ett språkligt handikapp. Oftast förknippas afasi med svårigheter att få fram ordet i talet. Afasi är en språkstörning till följd av skada i storhjärnan. Men det är inget enhetligt funktionsbortfall utan man måste skilja på flera olika afasityper där förmågan att förstå det man hör, att tala, att läsa, skriva och räkna kan vara påverkade i olika hög grad var för sig eller samtidigt. Hjärnskada, som orsakat afasi, medför ofta kroppsliga funktionsnedsättningar som förlamning, känselnedsättning och synfältsbortfall. (Källa: Afasiförbundet i Sverige, www.afasi.se)

Mer information: Magnus Magnusson, doktorand, tfn 054-700 17 14, mobil 070-376 44 19. Nås säkrast onsdag 24/1.
Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, informationsenheten, tfn 054-700 10 95. Kontakta Camilla.Jansson@kau.se för digital bild på Magnus Magnusson.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera