11 januari 2001

Vinnare med rätt vätska

Vissa typer av automatiska vattenkoppar kan leda till att hästar drickerför lite. Efter ansträngning återhämtar sig hästar dessutom snabbare om defår koksaltlösning istället för vatten, något som kan vara särskiltbetydelsefullt vid tävlingar som pågår flera dagar i sträck. Det visarveterinär Sara Nyman, SLU, i en doktorsavhandling om hur hästar reglerarsitt vätskebehov.


En frilevande häst betar framförallt gräs, som består av upp till 80
procent vatten. I Sverige tillbringar de flesta hästar lång tid inomhus,
åtminstone under vinterhalvåret, och utfodras med en begränsad mängd foder.
Fodret, ofta hö och havre, innehåller endast 15 procent vatten. För dessa
hästar är dricksvattnet den absolut viktigaste vattenkällan. I många
stallar finns idag automatiska vattenkoppar, men hästar kan också dricka ur
hink eller gemensamma kar.

Avhandlingen visar att hur mycket en häst dricker varierar mellan olika
individer, även om de yttre förutsättningarna, som stalltemperatur,
foderstat och motion, är lika för alla. Av stor betydelse är dock vilken
vattenkälla som finns i stallet. När hästarna fick välja mellan att dricka
ur en hink eller ur en automatisk vattenkopp med tryckventil, föredrog
samtliga hink. Hästarna drack dagligen 40 procent mer vatten ur hink än ur
en flottörkopp, och efter en vecka med en sådan vattenkopp påverkades
dessutom vätskebalansen negativt. En sådan vattenkälla måste därför anses
som direkt olämplig för hästar.

En förutsättning för att en häst ska må bra och kunna utföra ett hårt
arbete är att den har en normal vätskebalans. Hästens främsta sätt att göra
sig av med den överskottsvärme som uppstår vid muskelarbete är genom att
svettas. Detta kan innebära en stor förlust av vatten och lösta salter, upp
till 10-15 liter per timme. Avhandlingen visar att det kan ta flera dagar
för en häst att återställa sin vätskebalans efter en sådan svettförlust,
trots fri tillgång till vatten och ett dagligt salttillskott i fodret. När
samma hästar istället gavs motsvarande mängd fysiologisk koksaltlösning
återställdes vätskebalansen redan samma dag.

I en delstudie delades hästarna in i tre grupper och erbjöds fysiologisk
koksaltlösning, vatten eller saltpasta och vatten under en kortare
distansritt (62 km). Studien visar att hästar som fick koksaltlösning drack
mest och återställde 84 procent av viktförlusten redan inom tre timmar. De
hästar som endast fick vatten att dricka återställde bara 46 procent under
samma tid. Den grupp som gavs saltpasta direkt i munnen för att stimulera
törst, drack inte mer än de som endast erbjöds vatten. Dessutom verkar
saltpastan förändra vätskefördelningen mellan blod och celler på ett
ofördelaktigt sätt, och metoden är därför inte att rekommendera.

Veterinär Sara Nyman, vid Institutionen för Djurfysiologi, SLU, försvarar
fredagen den 19 januari 2001 kl. 09.15 sin doktorsavhandling Water intake
and fluid regulation in the horse. Disputationen äger rum i Ettans
föreläsningssal, Klinikcentrum, SLU, Ultuna. Opponent är professor Gary P.
Carlson, Davis, Kalifornien.

Mer information: Sara Nyman, 018/67 28 18, 0703-437 629

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera