Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 oktober 2000

Lovord för kompetenscentrum i Linköping

"Det är vår enhälliga och djupt kända åsikt att ISIS är ett mycket framgångsrikt kompetenscenter". Det skriver två internationella utvärderare som tittat på kompetenscentret ISIS vid Linköpings universitet.

ISIS står för “Industriella styr- och informationssystem”. Det är ett av 25 s k kompetenscentra i landet, som Närings- och teknikutvecklingsverket Nutek satt upp som samarbetsorgan för industri och universitetsforskare.

Att ett sådant samarbete ger bra resultat för båda parter är inte självklart. Industrin vill ha fram nyttiga, tillämpbara resultat, medan forskarna vill göra vetenskapligt väsentliga, publicerbara studier. ISIS har dock enligt utvärderingen lyckats mycket väl med att kombinera industriell relevans och vetenskaplig toppkvalitet.

ISIS’ huvudområde är komplexa industriella system för kontroll och övervakning. Sju företag ingår i samarbetet, främst storföretag som Saab, Ericsson och ABB.
Flera ISIS-projekt har redan lett till tillämpningar inom industrin. Projekten rör sig om bland annat flygplansnavigerin samman med Saac Aircraft, felsökning i förbränningsmotorer samman med Saab Automobile och Mecel, och industrirobotar samman med ABB Robotics.

Det nära samarbetet mellan universitet och näringsliv i Nuteks kompetenscentra ger en naturlig väg för forskare in i industrin. Men i ISIS’ fall har vägen faktiskt också gått åt andra hållet: fem ingenjörer från de deltagande företagen har börjat som doktorander på universitetet.

Mer information: professor Lennart Ljung, 013-281310, e-post ljung@isy.liu.se, ämnesadm. Ulla Salaneck, 013-2822 25, e-post ulla@isy.liu.se, eller växeln 013-28 10 00 (fråga efter någon av de andra professorerna eller lektorerna vid ISIS).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera