placeholder bild.
11 april 2001

När hönshjärnor får bestämma

När det blir mörkt vill värphönor ha en pinne att sitta på, och de är beredda att arbeta för att få tillgång till en. Om det inte finns...

placeholder bild.
11 april 2001

Fy, det luktar björk! sa granbarkborren

Biologisk mångfald ökar ett ekosystems stabilitet och motståndskraft mott.ex. sjukdomar och angrepp av skadeinsekter. De lukter som olika...

placeholder bild.
11 april 2001

Omvärderad kunskapssyn- trädgårdsprofiler som exempel

Dagens kunskapssyn är starkt färgad av den moderna naturvetenskapen, varsinflytande alltsedan upplysningstiden har vuxit sig allt starkare.- Men...

placeholder bild.
11 april 2001

Suggors uppväxt påverkar fruktsamheten

En suggas fruktsamhet beror på den kull som hon har vuxit upp i. Ävenårstiden påverkar och det finns rasskillnader. Detta har veterinär...

placeholder bild.
22 januari 2001

Energiskog kan rena cesiumsmittad mark

Energiskog (Salix) är ett bra odlingsalternativ på jordbruksmark somkontaminerats av radioaktivt nedfall. Yuehua von Fircks, SLU, visar attstamved...

placeholder bild.
19 januari 2001

Att övervaka djur på djupet

Djursamhällen i sjöar och vattendrag kan förändras naturligt eller som enföljd av mänsklig påverkan. För att kunna avgöra skillnaden är det...

placeholder bild.
11 januari 2001

Vinnare med rätt vätska

Vissa typer av automatiska vattenkoppar kan leda till att hästar drickerför lite. Efter ansträngning återhämtar sig hästar dessutom snabbare om...

placeholder bild.
14 december 2000

Skogsbesök fortfarande populärt hos svenskar

Trots att få svenskar plockar bär idag, besöker vi skogen lika ofta som förtjugo år sedan. Men sträckan från bostaden får inte vara för...

placeholder bild.
14 december 2000

Struktur hos protein leder till bättre medicin

I kroppen finns proteiner som aktiverar läkemedel. För att få frammediciner med bättre effekt, krävs kunskap om hur proteinerna ser ut...

placeholder bild.
28 november 2000

Blodsugande kvalster hos värphöns – ett hot utan bot?

Det blodsugande röda hönskvalstret är den ekonomiskt viktigaste utvärtesparasiten hos svenska värphöns. Angripna fåglar blir irriterade,...

placeholder bild.
28 november 2000

Eldsvåda ger liv åt svamp

Att en skogsbrand utplånar allt i sin väg är långt ifrån sant. Många växt-och djurarter är faktiskt beroende av eldsvådor, och för att...

placeholder bild.
28 november 2000

HAVRE ELLER OLJA – SAMMA ENERGIBEHOV PÅ ÅKERN

Den totala energiåtgången för arbeten på åkern har inte förändrats särskiltmycket sedan 1927, fast hö och havre har ersatts med fossil olja....

placeholder bild.
28 november 2000

Julskinkans kvalitet påverkas av mutation

Egenskaper som mjölk- och köttkvalitet bestäms till viss del av djurensgener. Anna Törnsten har i sin avhandling vid SLU kartlagt en gen hos...

placeholder bild.
28 november 2000

LÄKEMEDELSTRANSPORT I LUKTNERVER – PÅ GOTT OCH ONT

Att medicinera sjukdomar i hjärnan är svårt, eftersom det finns en effektivbarriär mellan hjärnan och blodomloppet. Denna blod-hjärnbarriär...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera