Tema

Värme stoppar smittämnen i avfall

Värmebehandling är en bra metod för att göra det möjligt att använda till exempel slaktavfall och gödsel på åkrarna utan risk för smittspridning. Josefine Elving, SVA, disputerade strax före jul på sina studier av vilken betydelse olika temperaturer har för att sådana jordförbättringsmedel inte ska sprida sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Natur & teknik

Värme stoppar smittämnen i avfall

Värmebehandling är en bra metod för att göra det möjligt att använda till exempel slaktavfall och gödsel på åkrarna utan risk för smittspridning. Josefine Elving, SVA, disputerade strax före jul på sina studier av vilken betydelse olika temperaturer har för att sådana jordförbättringsmedel inte ska sprida sjukdomsframkallande mikroorganismer.

Hälsa & medicin

Nytt virus hos får och nötkreatur i Sverige

För första gången har spridning av Schmallenbergvirus bekräftats i Sverige och undersökningar visar att smittan är utbredd i landet. Virus har även påvisats i svidknott som sprider sjukdomen. Infektion med viruset kan leda till missbildade foster hos får, get och nötkreatur. Smittan kommer inte att leda till några restriktioner från Jordbruksverket och djurhållare kommer att kunna flytta sina djur som vanligt.

Hälsa & medicin