Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 maj 2013

24 000 myggor infångade 2012

Totalt fångades under fjolåret in nästan 24 000 myggor av 32 arter på 116 platser, från Falsterbo i söder till Kiruna i norr. Eftersom det totalt finns omkring 47 arter i Sverige betraktas detta som en bra siffra, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), som leder myggjakten. Den fortsätter i sommar.

När arbetet med att artbestämma och räkna myggorna nu avslutats framgår, som tidigare meddelats, att fyndet av arten Ochlerotatus nigrinus är unikt. Den har inte påträffats tidigare i Sverige men hittades i Halland, Jönköping och Pajala.

Medelfångsten i hela landet var 205 myggor av fem arter under ett dygn. Den vanligaste myggan i proverna var Aedes cinereus (2 119 exemplar), tätt följd av Coquillettidia richiardii (1 651) och Ochlerotatus punctor (1 376). Alla tre är vanliga skogsmyggor som är utbredda över stora delar av landet.

På fjärde plats med 1 089 fångade insekter kom Ochlerotatus sticticus, översvämnings-myggan som blivit ökänd efter massförekomster vid Nedre Dalälven, i Värmland, Västra Götaland och Stockholmstrakten. En annan översvämningsmygga, Aedes vexans, kom på åttonde plats med 191 fångade exemplar.

Mest mygg samlades föga överraskande in i Norrbotten (8 238) följt av Jämtland (4 480) och Gävleborgs län (3 650). På fjärde plats kom Uppsala län (2108) följt av Skåne (1 112), som därmed slog Västerbotten (1 074) och Västernorrland (595). Antalet speglar bara de inskickade fångsterna från fällor och visar inte den sanna myggförekomsten.

– Trots att vi kom igång lite sent på säsongen måste Myggjakten 2012 betraktas som en succé! Vi hade aldrig kunnat föreställa oss ett sådant gensvar och vi vill tacka alla som har skickat in sina fångster till SVA, samt Acreto för ett gott samarbete, säger forskare Anders Lindström vid SVA.

– Vi hoppas att årets myggjakt kommer att bli ännu bättre, och att vi kommer att få ännu mera mygg.

SVA planerar för en ny myggjakt som ska starta i juni.

Målet med projektet Myggjakten är att kunna använda den insamlade informationen vid övervakning och riskbedömning. Projektet finansieras år 2013 med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Mer information om Myggjakten finns på SVA:s webbplats, eller via mejl myggjakten@sva.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera