Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2013

Fladdermöss infekterade av rabies

Fladdermöss som varit infekterade med fladdermusrabies har åter konstaterats i Sverige. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tog under förra sommaren prover på 68 vattenfladdermöss, söder om Kalmar, och har nu funnit antikroppar mot virussjukdomen i sex av djuren.

Sedan 2008 har svenska fladdermöss undersökts om de kan vara infekterade med det så kallade European Bat Lyssavirus (EBLV), som även kallas för fladdermusrabies. De första fynden av antikroppar mot denna sjukdom i Sverige gjordes 2009 hos fladdermöss fångade i Skåne.

Fladdermöss skiljer sig från andra djur genom att de kan överleva infektion av sin egen variant av rabiesvirus. Om de tidigare kommit i kontakt med EBLV och överlevt, påvisas detta genom att de har antikroppar mot viruset i blodet. Flera studier har visat att till synes friska fladdermöss kan ha antikroppar. Inget virus kunde dock påvisas i saliven hos de fladdermöss som nu visat sig ha antikroppar.

Främst drabbas fladdermöss av EBLV men i sällsynta fall kan de även smitta andra varmblodiga djur, inklusive människa, och då orsaka dödlig rabies. Smitta kan ske via bett eller om fladdermusens saliv kommer i kontakt med skadad hud hos andra djur eller människor. Man ska alltid vidta försiktighet genom att bära handskar vid hantering av fladdermöss. Ägaren till den fastighet där djur med antikroppar hittades har informerats.

Den art som SVA främst undersökt är vattenfladdermus, som är starkt förknippad med en variant av viruset, EBLV2. Resultaten stärker uppfattningen att denna rabiesform i Sverige förekommer hos särskilda fladdermusarter. Det är välkänt sedan lång tid att fladdermöss i Europa kan bära på EBLV, och det förekommer i flera av våra grannländer.

SVA planerar för att i sommar återigen undersöka fladdermöss i Skåne.

Fakta
Rabies är en virussjukdom som framför allt drabbar djur. Sjukdomen förekommer i olika former varav fladdermusrabies är en. Det vaccin som idag används på människor vid befarad smitta av klassiskt rabiesvirus ger även skydd mot fladdermusrabies.

I Sverige finns arton olika arter av fladdermöss. Fladdermöss är fredade enligt jaktlagstiftning och får inte fångas eller dödas. De är även fridlysta enligt artskyddsförordningen och får inte avhysas utan dispens från länsstyrelsen. För att undersöka levande fladdermöss fångas de in, och när prover tagits släpps de åter fria.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera