Artikel från Statens veterinärmedicinska anstalt

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 januari 2013

Myggjakten 2012 analyseras nu

Under förra året fick Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) hjälp av privatpersoner att samla in myggor runt om i landet. Arbetet med att räkna och artbestämma fångsten är snart klart. Ett delvis redan känt resultat är den för Sverige helt nya stickmygga som avslöjats.

Myggjaktens premiärår (2012) blev mycket lyckat! Totalt fick SVA in 97 olika fångster med mygg, från Barsebäck i söder till Kiruna i norr. Arbetet med att räkna och artbestämma myggen avslutas någon gång i mars. SVA planerar för en ny myggjakt som ska starta i juni lagom till nästa säsong.En stor överraskning efter fjolårets skörd är den i landet nyfunna arten Ochlerotatus nigrinus.

– Den hittades i två kommuner, Laholm och Jönköping. Fyndet var inte helt oväntat, myggan är sedan tidigare känd från de flesta av våra grannländer. Men detta till trots så är resultatet glädjande, då det visar på att projektets metoder uppenbarligen fungerar, säger forskare Anders Lindström.

Genomgången av materialet från 2012 har hittills visat på över 30 funna arter.

– Det måste ses som framgångsrikt då man uppskattar att det finns omkring 50 olika arter stickmyggor i vårt land. Syftet med projektet är att få en uppfattning om vilka myggarter som finns och var i Sverige de finns. En del arter kan sprida sjukdomar till både djur och människor.

Målet med projektet Myggjakten är att kunna använda den insamlade informationen vid övervakning och riskbedömning. Projektet finansieras år 2013 med medel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Vi välkomnar fler som har myggfällor att skicka in fångster till oss i sommar, säger Anders Lindström och passar på att tacka alla dem som bidragit under 2012.

Mer information om Myggjakten finns på SVA:s webbplats, http://www.sva.se/myggjakten eller via mejl myggjakten@sva.se.

Fakta om Ochlerotatus nigrinus
Arten är nära släkt med den ökända myggan Ochlerotatus sticticus, som på sina håll kan finnas i mycket stora antal och då vara mycket irriterande för människor och djur. Ochlerotatus nigrinus trivs i öppen terräng och lägger sina ägg på översvämmade ängar och liknande. Den påträffas sällan i stora antal och den är inte känd för att sprida några sjukdomar.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera