30 januari 2013

Övervakning av sjukdomar blir riskbaserad inom EU

Risksur har startat! Projektet, som är finansierat av EU, ska göra det möjligt att utforma mer kostnadseffektiva sätt att övervaka smittsamma sjukdomar hos djur. SVA koordinerar Sveriges medverkan. – Målet är att sätta moderna metoder för design av sjukdomsövervakning i händerna på beslutsfattare, säger epidemiolog Ann Lindberg vid SVA.

Globala trender som internationell handel, klimatförändringar och befolkningsökning ökar risken för att infektioner uppstår och sprids hos människor och djur. Nationella och internationella behov av djurhälsoinformation gör att beslutsfattare årligen lägger stora belopp på att övervaka sjukdomsläget. Syftet varierar; från behov av att tidigt upptäcka sjukdom, att skaffa sig en lägesbild till att bevisa frihet från vissa sjukdomar för att stödja handeln. Men att fortlöpande övervaka sjukdomsläget är kostsamt. Därför stödjer EU:s sjunde ramprogram projektet Risksur, som nyligen startade och pågår under tre år med en budget på 3,8 miljoner euro.

– Vi ser i dag ett stort resursslöseri. Det kan vara att man tar fler prover än man behöver för det man vill bevisa – eller att man avstår från att ompröva gamla dyra övervakningsupplägg trots att sjukdomssituationen förändrats, säger Ann Lindberg, som ansvarar för ett av delprojekten inom Risksur.

Risksur syftar på termen ”risk-based surveillance” – riskbaserad övervakning. Det är ett sätt att öka sannolikheten för att påvisa sjukdom genom att leta där det finns störst chans att hitta den. Något som kan tyckas självklart, men som inte är det i dagens lagstiftning.

– I den sjukdomsövervakning som är internationellt reglerad har detta synsätt ännu inte landat. Vi tror att projektet kan komma att ha stor betydelse för hur policy kring sjukdomsövervakning utformas i framtiden, säger Ann Lindberg.

– Verktygen vi tar fram inom Risksur ska också göra det enklare att jämföra och värdera sjukdomsövervakning från olika håll i världen – det viktiga är ju att bevisvärdet i olika undersökningar är jämförbart, inte att alla gör likadant.

SVA:s roll inom Risksur är att fokusera på hur övervakning av endemiska sjukdomar, sådana sjukdomar som man har i landet, kan optimeras.  

– Projektet passar direkt in i det uppdrag kring sjukdomsövervakning som SVA har fått av Jordbruksverket och som ska leda fram till en ny nationell övervakningsplan, säger Ann Lindberg. Allt som kommer fram kan vi omsätta direkt i vår verksamhet.

Tio länder deltar i Risksur, förutom Sverige så är det Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Italien, Ungern, Norge och Spanien. Vid SVA medverkar, förutom Ann Lindberg, forskarna Arianna Comin, Jenny Frössling, Maria Nöremark och Helene Wahlström.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera