Tema

Nyheter om forskning från Södertörns högskola

Utforskning av det svenska krigsfartyget Mars

Svenska forskaren Johan Rönnby har tilldelats finansiering av National Geographic Society för hans utforskning av skeppsvraket Mars (även kändsom ”Mars – Makalös”), det svenska krigsfartyget som sänktes i Östersjön 1564. Rönnbys projekt, “The Maritime Battlefield of Mars (1564),” är det 100:e projektet att få finansiering från National Geographics Global Exploration Fund.

Samhälle & kultur

Levande rollspel handlar om gemenskap, känslor och nya erfarenheter

Levande rollspel är en deltagarkultur som länge har pågått vid sidan av mer kända former av spelande. Forskning visar att lajv har rötter i många olika uttrycksformer och handlar mer om samarbete och upplevelser än om att vinna strider och poäng. I en ny etnologisk avhandling av Erika Lundell vid Södertörns högskola och Stockholms universitet undersöks levande rollspel i Östersjöområdet.

Samhälle & kultur

Borrkärnor som ska kartlägga Östersjöns miljöutveckling öppnade

Under hösten genomfördes en sju veckor lång forskningsexpedition, som borrade upp mycket långa sedimentprover djupt ner från Östersjöns botten. Borrkärnorna öppnas just nu. Genom dem kartläggs Östersjöns klimat- och miljöhistoria 130.000 år tillbaka och klimatutvecklingen framåt i tiden. Expeditionen ledd av Thomas Andrén från Södertörns högskola visar sig vara mycket lyckad.

Natur & teknik

Maktrelationer bidrar till svart ekonomi

Maktrelationer, hierarkier och olika typer av social dominans bidrar till den informella ekonomin i Kosovo, aspekter som tidigare förklaringsmodeller inte tar hänsyn till. Maktförhållanden genomsyrar den svarta ekonomin och bidrar till dess fortlevnad, visar en ny avhandling i statsvetenskap av Anna Danielsson vid Södertörns högskola och Uppsala universitet.

Samhälle & kultur

Många perspektiv på empati i ny bok

Boken ”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” samlar ledande svensk och internationell forskning om empati utifrån olika ämnen och infallsvinklar. Den ger viktig kunskap för yrken som arbetar med bemötande av människor och tar upp frågor som empati vid professionellt bemötande, hur hjärnan fungerar och empatitankens utveckling.

Hälsa & medicin

Utgrävningar visar hittills okänd central­ort från järn­åldern

I förhållande till ytan är Västra Vång i Blekinge troligtvis en av Sydskandinaviens rikaste järnålderslämningar. De arkeologiska fynden består i maskbilder, bronsbyster och guld- och silverföremål som daterats från Kristi födelse till tidig medeltid. Utgrävningar har gjorts av arkeologer från Blekinge museum och Södertörns högskola och visar att regionen hade en central position i Östersjöområdet under järnåldern.

Samhälle & kultur

Forskningsprojekt studerar omvärldsbevakning inom social IT

Ett nytt treårigt forskningsprojekt, CIBAS, studerar hur omvärldsbevakning och affärsanalys behöver utvecklas för att möta och bäst utnyttja den snabba utvecklingen inom social och datacentrerad webbteknik. Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Avdelningen för medieteknik vid Södertörns högskola och ledande branschaktörer. Det samfinansieras av KK-stiftelsen och de deltagande företagen med en total budget på 6,5 miljoner kronor

Samhälle & kultur

Gränsöverskridande synsätt på relationen mellan Ungern och Rumänien

Södertörnsdoktoranden Anders  Blomqvist bedriver gränsöverskridande historisk forskning i ordets rätta bemärkelse. Som medredaktör för en banbrytande antologi om Ungern och Rumänien är han högaktuell på årets Bok- och biblioteksmässa som har tema Rumänien. Under mässan i Göteborg presenterar han forskningsvolymen ”Hungary and Romania Beyond National Narratives – Comparisons and Entanglements”.

Samhälle & kultur

Östersjöns miljöhistoria kartläggs av internationell forskningsexpedition

Genom borrningar djupt ner i bottensedimentet ska Östersjöns klimat- och miljöutveckling de senaste 130 000 åren kartläggas. De borrkärnor som tas upp kommer även bidra till att förutse Östersjöregionens framtida respons på förändringar i klimatet. Den internationella forskningsexpeditionen som inleds den 7/9 leds av Thomas Andrén, Södertörns högskola och Bo Barker Jørgensen, Aarhus Universitet.

Miljö & klimat

Vi finns där du är @forskningsnyhet