Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Politikens styrning av mediernas innehåll har ökat kraftigt. Anledningen är mediernas minskade resurser, i kombination med utbyggnaden av regeringens pr-avdelningar.

Dagens medier har blivit allt mer beroende av nyheter som produceras av regeringskanslierna. Det visar en ny studie utförd av bland andra Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap och Gunnar Nygren, professor i journalistik, båda Södertörns högskola.

I deras bok Close and Distant: Political Executive – Media Relations in Four Countries undersöks relationen mellan toppolitiker, pressekreterare och politiska reportrar i fyra europeiska länder, däribland Sverige. Gemensamt för alla fyra länder är en pågående skiftning i maktbalansen mellan medier och regeringar. Den beror på politikens stora satsningar på kommunikation i kombination med drastiskt minskade resurser för redaktionerna.

Beroende av “halvfabrikat”

Utvecklingen har lett till att medierna blivit mer beroende av vad forskarna kallar ”halvfabrikat”, alltså nyheter som produceras av regeringskanslierna. Med minskade resurser följer även sämre möjligheter för journalisterna att söka egna källor, och därför är det i allt större utsträckning politiken som sätter agendan för vad som rapporteras i media och hur.

– Idag finns det färre journalister som utvecklar sina egna nätverk och källor, och de som fortfarande rapporterar om politik måste producera mer för fler plattformar. Detta försvagar journalistikens position i relation till den växande personalstyrkan av kommunikatörer inuti det politiska maskineriet, säger Gunnar Nygren.

Konsekvenser för demokratin

Av de fyra länder som undersöktes, Sverige, Finland, Litauen och Polen, kunde forskarna se att centraliseringen hade gått längst i Sverige. Och långsiktigt får det här negativa konsekvenser för demokratin, menar forskarna.

– Om medborgarnas åsikter och värderingar gällande politik och enskilda politiker enkelt kan bli manipulerade genom maktintressen kan det skada demokratin, säger Karl Magnus Johansson.

Bok:

Close and Distant: Political Executive – Media Relations in Four Countries

Kontakt:

Gunnar Nygren, professor i journalistik, Södertörns högskola, gunnar.nygren@sh.se

Karl Magnus Johansson, professor i statsvetenskap, Södertörns högskola, karl.magnus.johansson@sh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera