Artikel från Södertörns högskola

Efter två veckors grävningar på skeppet Gribshunden på bottnen utanför Ronneby i Blekinge har forskarna hittat nya detaljer i skeppskonstruktionen, men också mynt, djurben, delar av verktyg och en liten ring med en märklig och svårtydbar inskription. Kanske mest spektakulärt är ett antal tunnor med hål för tappning – något som kan tyda på att danskt öl har påträffats.

Eftersom Gribshunden (1495) anses vara världens bäst bevarade fartyg av den typ som bland annat Columbus använde, är själva skeppskonstruktionen ett viktigt fokus för forskarna. Men efter 524 år på bottnen kommer även andra föremål upp i solljuset i Ronneby skärgård.

Tunnlock på botten. Foto: Brett Seymour

Medeltida mynt och en liten ring med symboler eller bokstäver – möjligen ett namnschiffer – har påträffats. Ben från en stör har också hittats, liksom flera trasiga tunnor (ännu kvar på bottnen).

Tunnorna har hål för tappning och luftning, vilket antyder att de var avsedda för vätska. Och enligt professor Johan Rönnby på Södertörns högskola är det fullt möjligt att de innehöll öl, eftersom detta var vanligt att ha med ombord på sjöresor – och kanske också med tanke på kung Hans förhandlingar om att bli svensk kung, som skulle föras med Sten Sture den äldre. Inga av föremålen är närmare undersökta och fler detaljer kommer att framkomma vid analysen.

Ring funnen på skeppet Gribshunden. Foto: Morgan Olsson

Lunds universitet, Södertörns högskola och Blekinge museum ansvarar för undersökningarna i samråd med Länsstyrelsen i Blekinge och Ronneby kommun. Crafoordska Stiftelsen är huvudfinansiär. Många internationella forskare deltar, bland annat från USA, Storbritannien, Italien och Danmark.

Ett amerikanskt filmteam från ansedda dokumentärbolaget PBS Nova följer också undersökningarna. Totalt deltar ett fyrtiotal forskare från tio länder i undersökningarna.

Kontakt:

Johan Rönnby (Södertörns Högskola, dykansvarig Gribshunden), johan.ronnby@sh.se
Brendan Foley (Lunds universitet), brendan.foley@ark.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera