Blåmusslor. Bild: Anna Hartvig, Södertörns högskola
Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Blåmusslor som lever utanför reningsverk växer sig stora och feta, medan musslor i stora hamnar uppvisar skador i levern. Livet i avloppsvatten har skapat förändring i gener kopplade till skalbildning och immunförsvar, enligt forskning vid Södertörns högskola.

Blåmusslan är en viktig art i Östersjön. En ny avhandling visar att reningsverk skapar ett naturligt urval hos blåmusslan vilket ger ett genetiskt fotavtryck hos musslor som lever i närheten.

Josefine Larsson, doktorand miljövetenskap vid Södertörns högskola, har studerat blåmusslor utanför fyra olika hamnar och reningsverk i Östersjön. Blåmusslan är en väldigt bra bioindikator-art eftersom den filtrerar vattnet när den äter. När den filtrerar ackumulerars även de eventuella gifter som finns i vattnet och eftersom den är fastsittande avspeglas den lokala miljön.

Genetiska skillnader
Denna studie visar genetiska skillnader mellan musslor som lever utanför reningsverk och musslor som lever på referensplatser. Musslor som lever i hamnar hade mer skador i sin lever jämfört med musslor från referensplatser, dock kunde inga direkta genetiska skillnader påvisas.

– Blåmusslan är en väldigt tålig och anpassningsbar art, säger Josefine Larsson, och studien visar att arten som sådan mår bra – det finns många blåmusslor och de anpassar sig väl efter sina levnadsförhållanden.

Ämnen som påverkar musslan
Blåmusslorna utanför reningsverken växer sig stora och feta av den näring som kommer ut i vattnet från reningsverken, och eventuellt även för att de är genetiskt anpassade. Däremot skulle detta selektionstryck kunna skapa problem hos andra mer känsliga arter.

– Denna studie visar att avloppsreningsverk påverkar musslorna genetiskt på ett sätt som vi kanske inte visste tidigare. I vår studie fann vi att musslor som lever utanför reningsverk har gener som ser ut på ett speciellt sätt medan musslor på referensplatser har mer variation i dessa gener. Dessa gener är viktiga för skalbildning, immunförsvar och hormonell balans. Det tyder på att avloppsvatten innehåller ämnen som påverkar dessa funktioner säger Josefine Larsson.

Avhandlingen: 
Genetic aspects of environmental disturbances in marine ecosystems: Studies of the blue mussel in Baltic Sea region

Presskontakt:
Jenny Tirén Berg, Södertörns högskola, jenny.tiren.berg@sh.se, 072-236 05 43

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera