Artikel från Södertörns högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Svenska kläd- och textilföretag har svårt att leva upp till de egna löftena om giftfria kläder och hållbar produktion. Produktionen kan ske över flera kontinenter och ägs oftast av någon annan. Och en svag kemikalielagstiftning gör det lätt att lägga ansvaret på någon annan.

Företag och inköpare av textilier har svårt att ta ansvar för hur riskfyllda kemikalier används längs med varukedjan, trots att många har goda intentioner, enligt en avhandling från miljöforskaren Natasja Börjeson vid Södertörns högskola. I ”Toxic Textiles – towards responsibility in complex supply chains” undersöks vilka möjligheter, hinder och utmaningar textilsektorn möter i sitt arbete mot ökad hållbarhet.

Sker ofta över flera kontinenter
En av samtidens stora utmaningar är hanteringen av de miljö- och hälsoproblem som följer i svallvågorna av en globaliserad handel. Ett exempel är hanteringen av kemikalierisker, och en bransch där denna utmaning är tydlig är textilbranschen. Här är produktionen kemikalieintensiv och ofta spridd över flera kontinenter. Många företag och offentliga inköpare äger inte sin produktion, vilket leder till stora svårigheter när de ska ställa krav kring vilka kemikalier som används, och trots löften om giftfria kläder och hållbar produktion har tillverkare svårt att leva upp till vad de lovar.

Natasja Börjesons avhandling undersöker hur en grupp marknadsaktörer – privata och offentliga textilinköpare – arbetar mot ett ökat ansvarstagande för kemikalierisker längs med sina varukedjor. Hon vill fördjupa förståelsen för vad som händer när marknadsaktörer uppmanas att hantera miljö- och hälsorisker från till exempel kemikalier i textil. Fokus ligger på svenska privata och offentliga textilinköpare, som exempelvis kläd- och textilföretag, offentlig förvaltning och andra inköpande organisationer.

Svag lagstiftning
– I frånvaro av en stark nationell eller regional lagstiftning blir det upp till aktörerna längs med varukedjan att själva komma överens om vad som kan anses säkert och vem som har ansvar för vad. Och detta är komplicerat. Med en sådan stor mängd varor, företag, tillverkare och konsumenter inblandade samtidigt så blir det enkelt att lägga ansvaret på någon annan. Min avhandling visar att det är enormt svårt för enskilda företag och inköpare att ta ansvar och leva upp till sina hållbarhetsmål – även när engagemanget finns där, säger Natasja Börjeson.

Den svenska textilbranschens engagemang och arbete i miljö- och kemikaliefrågor, har ökat det senaste decenniet och branschen ligger ofta före lagstiftningen. Natasja ser i sin avhandling behov av ökade styrmedel, samarbete och en ny syn på ansvar för att komma ännu längre i frågan.

Jobbar aktivt på att bli bättre
– Många klädföretag i Sverige jobbar aktivt för att bli bättre. De utbildar sig i frågorna kring kemikalier i textil och det finns en samarbetskultur där flertalet miljöorganisationer, forskare och myndigheter samverkar med företag och offentlig förvaltning. Dessutom delas erfarenheter om hur de bäst ska kunna bemöta sina utmaningar öppet, företag pressar kemikalietillverkare att framställa nya ofarliga kemikalier samtidigt som de lobbar för en starkare lagstiftning. Och i vissa fall får de gensvar. Men utan en stark kemikalielagstiftning i ryggen och utan att äga sin egen produktion är det ett svårt och tidskrävande arbete att genomföra.

Avhandling
”Toxic Textiles – towards responsibility in complex supply chains”

Kontakt
Natasja Börjeson, natasja.borjeson@sh.se, 08-608 47 47 eller 073-663-50 71

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera