Tema

Elever från grundskola och gymnasium strejkar för klimatet

Den 15 mars 2019 organiserades Global Strike for Future – vad som tycks vara historiens hittills största globalt koordinerade ungdomsprotest, med närmare 2000 manifestationer i nästan 100 länder världen över. Mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm aldrig hade demonstrerat tidigare.

Med skolstrejk utanför riksdagen initierade svenska Greta Thunberg vad som kommit att bli en global klimatkampanj bland skolungdomar. Vilka är det som strejkar? Det har forskare i tio europeiska länder undersökt och resultaten presenteras nu i en ny rapport.

För att undersöka vilka som deltar i dessa protester och vad de anser i klimatfrågan genomförde forskare i tio europeiska länder en samordnad enkätutdelning till deltagare i klimatprotester den 15 mars. I Sverige genomfördes undersökningar i Stockholm och Malmö. Utanför Sverige genomfördes undersökningar i Tyskland, Belgien, Italien, Schweiz, Polen och Österrike.

– Våra resultat visar att elever i grundskola och gymnasium utgör den största gruppen av klimatstrejkarna, men samtidigt är det många vuxna som deltar i protesterna. Det är i huvudsak kvinnor som protesterar, berättar Magnus Wennerhag, professor i sociologi vid Södertörns högskola, en av forskarna bakom rapporten.

Många påverkas av Greta

Mer än var tredje skolelev som deltog i Global Strike for Future i Stockholm hade aldrig demonstrerat tidigare. Samtidigt hade en stor andel av eleverna verkat för en bättre miljö på andra sätt, exempelvis genom att förändra sin konsumtion och diet.

− En stor majoritet av klimatstrejkarna menade att Greta Thunberg påverkade deras beslut att delta i Global Strike for Future mycket eller ganska mycket. I jämförelse med klimatstrejkarna i andra länder var de svenska deltagarna mest påverkade av Greta, säger Mattias Wahlström, docent i sociologi, som också medverkat i undersökningen.

I rapporten finns även data för utbildningsnivå, organisationsmedlemskap, informationskanaler, partisympatier och klimatstrejkarnas syn på hur klimatförändringarna bör stoppas.

De preliminära resultaten från den enkätundersökning som genomfördes i Stockholm, jämförs med undersökningar i Malmö och andra europeiska länder.

Rapport

Global Strike for Future Stockholm 15 mars 2019: Några resultat från en enkätundersökning bland demonstrationsdeltagarna, Mattias Wahlström, Göteborgs universitet, Magnus Wennerhag, Södertörns högskola, Joost de Moor, Stockholms universitet, Katrin Uba och Per Adman, Uppsala universitet

Kontakt

Magnus Wennerhag, professor i sociologi, Södertörns högskola. E-post: magnus.wennerhag@sh.se, telefon: 08-608 48 45

Mattias Wahlström, docent i sociologi, Göteborgs universitet. E-post: mattias.wahlstrom@socav.gu.se, telefon: 031-786 48 30

Elever från grundskola och gymnasium strejkar för klimatet

 lästid ~ 2 min
Modal Data vr-modal.php: WP_REST_Response Object ( [links:protected] => Array ( ) [matched_route:protected] => [matched_handler:protected] => [data] => Array ( [0] => Array ( [vrm_title] => Psst... missa inga nyheter om forskning [vrm_content] => Med nyhetsbrev från forskning.se tre gånger i veckan missar du inga nyheter om forskning från Sveriges universitet och högskolor. Välkommen att prenumerera du också! [vrm_button_title] => Jag vill prenumerera [vrm_button_url] => https://www.forskning.se/nyhetsbrev/ ) ) [headers] => Array ( ) [status] => 200 ) Data is available, render the app here