Tema

Teknologin som säkrar medaljerna

Inbyggda sensorer, nya material och simulatorer – teknikutvecklingen inom skidsport är snabb. Och nödvändig för att komma högst upp på prispallarna.
– Forskning inom sportteknologi blir allt viktigare, säger professor Mikael Bäckström vid Mittuniversitet.

Natur & teknik
Läs mer

Mäta och mota isbildning på vindkraftverk

Med hjälp av mätutrustning monterad på toppen av Åreskutan kan problemen med isbildning på vindkraftverk få en lösning. Utrustningen mäter mikroskopiska vattendroppar, vindhastighet och temperatur. Omkring en tredjedel av världens vindkraftskapacitet finns i kalla klimat där isbildning på rotorblad är ett problem.

Natur & teknik
Läs mer

Svenska folkets fjällvanor

Att vistas i fjällen är en trend som håller i sig – vad vi gör där förändras däremot över tid. En ny turisttrend är tävlingar i fjällmiljö. Samtidigt ökar efterfrågan på ostörda miljöer långt från bebyggelsen, allt fler vill göra långvandringar och tälta i vildmarken. Speciellt för fjällturister är också att de hellre är avkopplade än uppkopplade.

Samhälle & kultur
Läs mer

Att hitta hem som flykting i sitt eget land

Antalet människor som lever på flykt i sitt eget land har ökat dramatiskt i världen under de senaste åren. I Georgien har över 200 000 människor levt i flykt i över tjugo år. Eftersom den politiska ambitionen är att flyktingarna ska återvända, sker inte integration lokalt trots att flyktingarna har samma bakgrund som resten av landets invånare.

Samhälle & kultur
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet