Tema

Nyheter från Mittuniversitetet.

I huvudet på en norrländsk man

Norrländska män ska intervjuas i en ny sociologisk studie om hur det är att vara man och bo på den norrländska landsbygden. I fokus står männens livsberättelser och känslor – och därför är nu forskarna på jakt efter män i Jämtland och Västernorrland som vill delta.

Samhälle & kultur

Forskning om förlossningsrädsla bör vara tvärvetenskaplig

Sverige är ett av få länder med stark forskning och en etablerad modell för att ge stöd till kvinnor med förlossningsrädsla. Men området skulle kunna bli ännu starkare om fler psykologer intresserade sig för forskningsområdet. Det menar forskare vid Mittuniversitetet som i sina studier sett att det finns många olika orsaker till förlossningsrädsla.

Hälsa & medicin

Effekten av evenemang

För många orter är evenemang, som musikfestivaler och sportarrangemang, en möjlighet att attrahera turister och marknadsföra platsen. Nu har turismforskningsinstitutet ETOUR, tillsammans med världsledande evenemangsforskare, identifierat sex indikatorer som också mäter hur människorna i och runt ett evenemang påverkas.

Samhälle & kultur

Airbnb kan omvandla städer till turistbubblor

Många städer i världen ser en enorm tillväxt av korttidsuthyrning på grund av Airbnb:s växande popularitet. Uthyrningstrenden lockar också forskarna och turismforskningsinstitutet ETOUR vill bland annat undersöka hur den lokala bostads- och arbetsmarknaden påverkas av turisternas nya sätt att hitta boende.

Samhälle & kultur

Frustration och otillräcklighet vardag för lärare

Många lärare känner frustration och otillräcklighet i sitt arbete med att inkludera elever med beteendeproblem. Mycket tid ägnas åt att försöka fostra och resonera kring hur man ska och inte ska bete sig mot andra, på bekostnad av undervisningen. Resultatet blir att både eleverna själva och deras klasskamrater far illa.

Utbildning & skola

Vi finns där du är @forskningsnyhet