Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Forskarna vid Mittuniversitetet har byggt upp ett virtuellt hem, där de i realtid kan följa hur människor agerar när olika kriser drabbar hemmavid.
− Vi söker nu personer som vill delta i experimentet. Genom att studera människor under en simulerad kris kan vi så att säga studera krisen innan den har ägt rum, säger Minna Lundgren, huvudansvarig för experimentet.

− Kunskapen om hur människor omsätter riskkommunikation i praktisk handling är begränsad. Målet är att den här studien ska bidra till att utveckla en mer effektiv riskkommunikation som når ut till alla. Det är inte bara en demokratifråga, det kan i svåra situationer bli en fråga överlevnad, säger Minna Lundgren, forskare vid Risk och krisforskningscentrum, RCR, och huvudansvarig för experimentet.

De händelser och scenarior som används är sådana som sannolikt kan inträffa. Det kan handla om långvarigt strömavbrott, förorenat vatten eller informationsstörning.

− Vi vill veta hur människor använder kunskap från till exempel informationskampanjer eller egna tidigare erfarenheter och hur man omsätter dessa till handling både innan och under en kris. Vi har därför byggt upp en bostad i RCR Lab där vi kan simulera olika kriser, säger Minna Lundgren.

Söker deltagare till experimentet

Forskningslabbet, RCR Lab, på Mittuniversitetet är ett av få i världen i sitt slag. Det är utrustat med visualisering i 360 grader i form av sömlös projicering på de vita väggarna, ett surroundsystem där ljudet kan komma från vilket håll som helst, vibrationer med hjälp av lågfrekventa ljud, miljöljus och effektljus, som blixtar och eldsken, rök för att simulera bränder, dofter för att förstärka upplevelsen, värmeaggregat för att förstärka brandscenarier och olika typer av rekvisita.

Delvis virtuell lägenhet i RCR Lab. Bild: Hanna Liljendahl, Mittuniversitetet.

− När man gör intervjuer efter en kris minns man i regel inte allt som inträffat och allt man gjort under en kris och det problemet vill vi komma runt på det här sättet, säger Minna Lundgren.

Till experimenten söks personer i alla åldrar från 18 och uppåt som har svenska som modersmål eller andraspråk. Man deltar tillsammans med sin partner, granne eller någon annan närstående vuxen. Experimentet tar ca 1–1,5 timmar och allt deltagande är frivilligt. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta.

Är du intresserad och vill veta mer?

Minna Lundgren, huvudansvarig forskare, Risk- och krisforskningscentrum, RCR, på Mittuniversitetet, minna.lundgren@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera