Tema

Fjärrstyrda fordon ska bli verklighet på virkesterminaler

Arbetet på virkesterminaler runtom i Sverige ska effektiviseras genom att utveckla ny teknik för att fjärrstyra lastare. Målet är att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler.

I Sverige finns ett hundratal virkesterminaler som vanligtvis är lokaliserade på avskilt belägna platser vilket försvårar en effektiv bemanning av terminalerna. I projektet ska en demonstrator av en fjärrstyrd virkeslastare utvecklas och testas på en eller flera av SCA:s virkesterminaler.

− Vi gör det här för att undersöka hur tekniken skulle kunna öka tillgängligheten på virkesterminaler, vilket i sin tur kan leda till kostnadseffektivare logistik  säger Lars Nolander, logistikchef Virke, SCA Skog.

I projektet kommer teknik som 5G och kamerateknik för fjärrstyrda virkeslastare att demonstreras och testas för att identifiera ytterligare utvecklingsbehov. Dessutom tas beslutsunderlag fram om när fjärrstyrning är lämpligt utifrån en ekonomisk modell som inkluderar de faktorer som är specifika för virkesterminalen.

− Lösningen måste vara robust och ha hög tillförlitlighet för att möta industrins hårda krav. Projektet gör att vi kan utvärdera 5G-tekniken och vår kompetens inom Internet of Things på allvar, säger Mikael Gidlund, professor vid forskningscentret STC på Mittuniversitetet.

− Vi ska genomföra studier och analyser av hur 5G-teknologin kan möta de hårda kraven på korta svarstider och hög tillförlitlighet som fjärrstyrning på virkesterminaler kräver så det finns en hel del utmaningar att ta sig an, säger Mikael Gidlund.

Sköta flera virkesterminaler samtidigt

Målet med forskningsprojektet är att samma operatör ska kunna ta hand om lastning och lossning på flera virkesterminaler. Förutom en kostnadseffektivare logistik, pekar de inblandade parterna på möjligheten att fjärrstyrda fordon kan skapa en säkrare arbetsmiljö för operatören och mer flexibla lösningar för industrin i stort. Och minska de övergripande transporterna. Projektet startade den 1 november och är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, SCA, Skogforsk, Volvo, Biometria och Telia.

Kontakt:

Mikael Gidlund, professor vid forskningscentret STC på Mittuniversitetet, mikael.gidlund@miun.se

Fjärrstyrda fordon ska bli verklighet på virkesterminaler

 lästid ~ 1 min