Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

VM i Åre respektive Östersund 2019 gav stora ekonomiska och sociala effekter. Turister som besökte VM-evenemangen spenderade drygt 1 500 kr per dag. Samtidigt var andelen stolta länsbor större ju längre avståndet var till evenemangen. Det visar studie från turismforskningscentret ETOUR.

I en stor VM-studie konstaterar forskarna att den totala ekonomiska effekten av världsmästerskapen i alpint och skidskytte för Jämtlands län vårvintern 2019 beräknas uppgå till minst 176 miljoner kronor. Beräkningarna visar också att den turistiska efterfrågan ökade med motsvarande 166 personers årsarbete.

− Man ska ha klart för sig att det är komplext att beräkna ekonomiska effekter av just evenemang. Våra beräkningar bygger på den konsumtion som besökare från övriga delar av landet och världen har genererat när de besökt länet, eftersom det innebär nya pengar in till regionen, säger Martin Wallstam, doktorand i turismvetenskap på ETOUR vid Mittuniversitet, som genomfört studien tillsammans med kollegan Kai Kronenberg.

Några slutsatser i rapporten (i korthet):

  • Turister som besökte VM i Åre spenderade i genomsnitt 1 557 kronor per dag på bland annat mat, boende, resor, aktiviteter och inköp − motsvarande siffra för VM i Östersund var 1 552 kronor/dag.
  • Medvetenheten bland besökarna om att regionen arrangerade två världsmästerskap på kort tid var stor, men relativt få, bortsett från länsbor, besökte båda evenemangen.
  • De som besökte Jämtlands län för att, i första hand, uppleva tävlingarna stannade i regel kortare tid än de som uppgav att VM-tävlingarna bara var en av flera reseanledningar.
  • 9 av 10 besökare i både Åre och Östersund var nöjda eller mycket nöjda, framför allt med atmosfären, som fick högst betyg, medan mat och dryck fick lägst betyg.

− Vi är medvetna om att rapporten röner stort intresse, inte bara i Jämtlands län och Sverige utan även utanför landet. Vår förhoppning är så klart att turismnäringen, övrigt näringsliv, evenemangsaktörer och förtroendevalda ska kunna hämta kunskap för sitt framtida arbete i de resultat som vi presenterar, säger Robert Pettersson, centrumledare på ETOUR.

5 000 sms-svar

Syftet med studien har varit att granska vilka sociala och ekonomiska effekter två stora idrottsevenemang kan ha på en region. I sitt arbete har forskarna bland annat genomfört en unik sms-enkät som skickades ut till drygt 36 000 boende i Jämtlands län. Målet var att också fånga in de som valde att inte besöka evenemangen och närmare 5 000 länsbor svarade på enkäten.

− Det är första gången någonsin som den här metoden används för att mäta hur invånarna upplever olika effekter av idrottsevenemang. De fick bland annat värdera hur VM:en påverkade deras vardag. Svaren visade bland annat att ju närmare evenemangen man bor och verkar, desto större positiv eller negativ påverkan upplever man, säger Martin Wallstam.

I sms-enkäten framkommer att de största entusiasterna till evenemangen fanns i Bergs, Krokoms och Östersunds kommun. Svaren visar också att få länsbor var kritiska, men av de som var kritiska var jämförelsevis en större andel bosatta i Åre kommun. Svaren indikerar också att stoltheten över att bo i en VM-region verkar öka med avståndet då bosatta i Härjedalens och Strömsunds kommuner visade sig vara mest stolta.

4 000 e-postsvar

Forskarna har också samlat in data via arrangörerna och analyserat drygt 4 000 e-postsvar från de som valde att besöka tävlingarna. Summeringen av den gångna vinterns dubbla VM i Jämtlands län landar i en 100-sidig rapport.

− Att ha två världsmästerskap under en kort period inom samma region gav oss en unik möjlighet att genomföra den här typen av studie. Trots ett brett och djupt anslag finns många aspekter på evenemangseffekter. Exempelvis behövs mer forskning kring miljömässiga effekter, säger Martin Wallstam.

Två VM i Jämtland 2019

Alpina-VM i Åre genomfördes 5-17 februari och skidskytte-VM i Östersund genomfördes 7-17 mars 2019.

Rapport:

Socio-Economic Impacts of Major Sports Events: An Analysis of the 2019 Alpine and Biathlon World Championships in Sweden
Rapporten är författad av Martin Wallstam, Kai Kronenberg och Robert Pettersson

Kontakt:

Martin Wallstam, doktorand i turismvetenskap på ETOUR, martin.wallstam@miun.se
Robert Pettersson, centrumledare ETOUR, robert.pettersson@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera