Tema

Forskningsnyheter från Luleå tekniska universitet

Glaciärer allt mer utsatta för klimatförändringar

Himalayas glaciärer påverkas mer av klimatförändringar än man tidigare trott.
– Glaciärerna visar en konstant minskning i massa och areal och förändringar i sina årstidsbundna rörelsemönster. Detta kan direkt kopplas till den stigande temperaturen i regionen, säger Anshuman Bhardwaj, forskare i atmosfärskunskap, vid Luleå tekniska universitet.

Natur & teknik

Europas nordligaste elbussar

I Luleå finns sedan i mitten av oktober 2018 Europas nordligaste elbusslinje. Hur väl kommer elbussarna att klara det stränga vinterklimatet? Det ska forskare vid Luleå tekniska universitet följa, genom att samla in data från en väderstation som sätts upp vid en av laddhållplatserna.

Miljö & klimat

Ett steg närmare mot liv på Mars

Forskare kan ha kommit ett steg närmare att hitta liv på planeten Mars. En artikel publicerad i Scientific Reports som skrivits av forskare i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, pekar på möjligheten att strimmor som finns på Mars yta uppstår på grund av vattenaktivitet.

Natur & teknik

Forskare gör elektricitet av julskinkan

Forskare vid Luleå tekniska universitet tillverkar elektricitet av matrester med hjälp av bakterier. Viktigt att undersöka är vilken effekt, spänning och ström man kan ta ut av ett sådant system. Forskarna menar att systemet kan bli så pass effektivt att vi ska kunna ladda upp våra mobiler under natten med elektricitet från vårt eget matavfall, exempelvis resterna från julbordet.

Natur & teknik

Snöns temperatur kan förutse jordbävningar

Ytan av områden med snö blir varmare några veckor innan en jordbävning. Detta är en markör för att förutse jordbävningar, vilket hittills har varit svårt. Den forskning som Anshuman Bhardwaj, post doc i atmosfärsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, och hans medförfattare presenterar kan ge ledtrådar till hur vi kan veta att en jordbävning är nära förestående.

Natur & teknik

Olja från skogsspill omvandlas till fossilfritt drivmedel

Olja från skogsspill kan omvandlas till grön diesel genom förgasning med svartlut – en restprodukt från massafabrikerna. Om ett lastbilslass olja omvandlas räcker den till att driva en personbil tio varv runt jorden, menar forskare vid Luleå tekniska universitet. Förhoppningen är att drivmedlet ska bidra till en fossilfri transportsektor 2030.

Miljö & klimatNatur & teknik

Vi finns där du är @forskningsnyhet