Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Byggbranschen är en av Sveriges mest olycksdrabbade. Ett stort ansvar läggs på individen i säkerhetsarbetet, och det finns förväntningar på att fler kvinnor i byggbranschen ska leda till säkrare arbetsplatser, visar en studie från Luleå tekniska universitet.

Byggarbranschen är överrepresenterade i arbetsskadestatistiken. Varför är just byggarbetsplatser så olycksdrabbade?

Maria Johansson, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitets valde att fråga de berörda, anställda och deras chefer, företagshälsovården och arbetsgivar- och arbetstagarparter, om hur de ser på arbetsmiljö och säkerhet.

De anställda upplevde det som svårt att efterleva säkerhetsregler trots att de hade fått både information och kunskap, visade det sig. Såväl chefer som anställda tenderade att fokusera på att ändra individens beteende, snarare än att genomföra förändringar i organisationen för att förbättra säkerheten på byggarbetsplatsen.

Mindre macho men kulturen lever kvar

– Min teoretiska utgångspunkt är att den enskilde anställde formar sina normer och beteenden i samspel med de normer och beteenden som finns i arbetsgruppen. Det blir därför svårt för den enskilde att helt och hållet själv välja sitt beteende. Därmed blir det också svårt att genomföra förändringar som alltför ensidigt fokuserar på den enskildes säkerhetsbeteende, säger Maria Johansson.

Flera av intervjupersonerna menar att det förr rådde en machokultur inom byggbranschen som motverkade en god arbetsmiljö. Den kunde komma till uttryck exempelvis genom att det var eftersträvansvärt att lyfta tungt och inte använda säkerhetsutrustning.

– Merparten tycker att miljön har blivit mindre macho, men att machokulturen fortfarande lever kvar, säger Maria Johansson.

Kvinnor efterfrågas för säkerhetens skull

Ett återkommande tema i intervjuerna var förhoppningen om att fler kvinnor i byggbranschen ska förändra machokulturen och leda till säkrare arbetsplatser. I avhandlingens fjärde studie undersöktes därför hur man pratar om kvinnor i byggbranschen. Detta gjordes genom att analysera huvudsakligen engelskspråkiga texter på nätet, bland annat bransch- och facktidningar.

– Analysen visar visserligen att kvinnor är välkomna. Men de efterfrågas inte i första hand i egenskap av duktiga hantverkare och ledare utan för deras föreställda förmåga att förändra kulturen i byggbranschen, säger Maria Johansson.

Avhandling:

Arbetsmiljö och säkerhet: Praktikgemenskaper på könade byggarbetsplatser

Kontakt:

Maria Johansson, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, maria.4.johansson@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera