Tema

Ny biomarkör kan avslöja okontrollerad astma

Cytokiner är proteiner med betydelse för signaleringen mellan celler i kroppens immunförsvar, till exempel vid infektion eller skada. Forskning pekar nu på att cytokinen interleukin(IL)-26 skulle kunna användas som biologisk markör för okontrollerad astma hos både vuxna och barn – och kanske bli ett framtida mål för nya astmaläkemedel.

Hälsa & medicin