Tema

Samarbete kring innovationer inom vården inlett

Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset och det amerikanska företaget Boston Scientific har skrivit ett avtal om att inleda ett långsiktigt strategiskt och operativt  samarbete, ett innovationspartnerskap, med fokus på att hitta nya lösningar för vårdens behov.

I en första fas kommer avtalet gälla tre diagnosområden inom tre verksamheter: svår astma, hjärtsvikt och endoskopisk kirurgi, men fler verksamheter kommer att involveras i ett senare skede. Projekten kommer att drivas som innovationspartnerskapsprojekt, och nya idéer tas kontinuerligt fram i det så kallade växthuset.

Växthuset är en del i konceptet innovationspartnerskap som Karolinska utformat. I växthuset identifieras behov och möjligheter. Idéer för hur dessa adresseras genereras, filtreras och prioriteras av parterna i partnerskapet. Därefter utvecklas de prioriterade projekten gemensamt, för att slutligen implementeras i vården och därmed leverera nytta. På samma sätt implementerar näringslivsparten resultaten av projektet i sin organisation för att därmed kunna dra nytta av vunnen erfarenhet och utveckling. 

– Partnerskapet kommer att generera patientnytta till Karolinska samtidigt som Boston Scientific ges möjlighet att utveckla sina produkter säger Emma Ekerdal Lovén, verksamhetschef för Innovationsplatsen.

– Vi på Boston Scientific arbetar med innovationer för att kunna leverera teknik och lösningar som minskar fysiskt och känslomässigt lidande för patienter och samtidigt minskar kostnaderna för sjukvården. Samarbetet med Innovationsplatsen vid Karolinska Universitetssjukhuset är för oss ytterligare ett stort steg för att lyckas, och vi är glada och hedrade över att fortsätta denna resa, att kunna kombinera våra resurser och sakkunskap med ett av de mest välrenommerade universitetssjukhusen i Europa, säger Michael Onuscheck, Senior Vice President och president Europe på Boston Scientific.


Samarbete kring innovationer inom vården inlett

 lästid ~ 1 min