Tema
Miljö

Miljö

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Här har vi samlat alla artiklar inom ämnet ”Miljö” i kronologisk ordning.

Så brinner en pellet

Askbildning från biobränslen kan ställa till problem i förbränningsanläggningar, askföreningarna påverkar också hur bränslepartikeln brinner. Hastigheten för bränsleomvandlingen påverkas både av partikelstorlek och av askans sammansättning, visar forskning från Umeå universitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Jobbet att mata ungarna avgör kullens storlek

Forskare har länge ansett att tillgången på föda avgör storleken på fåglarnas kullar. Nu ger Lundabiologer en helt ny förklaring: Småfåglars kroppstemperatur kan nämligen öka till mer än 45°C när de matar sina ungar. Ännu större kullar skulle kräva mer arbete – med högre kroppstemperatur som följd, något som fåglarna sannolikt inte skulle överleva.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Hjälp till att rapportera fladdermuskolonier

Har du fladdermöss i huset, och bor i Uppland eller i Södermanland? Rapportera till oss så har du chansen att bidra till ett forskningsprojekt, och samtidigt få veta lite mer om dina husdjur. Uppmaningen kommer från forskare vid Centrum för biologisk mångfald (CBM), Sveriges lantbruksuniversitet.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Rätt bakterier ger renare vatten

Att filtrera vatten genom sand och grus är ett beprövat reningssätt. Forskare har upptäckt att äldre sandfilter fungerar bäst, för de innehåller ett utvecklat ekosystem av hungriga bakterier som renar vattnet. Upptäckten banar väg för både effektivare filter och varningssystem.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Syrsor en möjlig framtida rätt på menyn

Syrsor skulle förmodligen kunna bidra till människans proteinbehov, visar forskning vid SLU. Nittio gram syrsor, motsvarande en hamburgare, skulle till exempel räcka för ett barns dagliga proteinbehov. Särskilt stor betydelse skulle en kost på syrsor kunna få i länder där järnbrist är vanlig.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Våren tidig trots sen start

Björkarnas lövsprickning har redan hunnit till stora delar av Svealand, vilket är 50 mil längre norrut än vad som var normalt för 100 år sedan. Det visar resultatet av Vårkollen som gjordes under Valborgshelgen. Deltagare från hela landet skickade in 8 500 observationer av vanliga vårtecken från mer än 1 500 platser – från Ystad i söder till Abisko i norr.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Främmande växter sprids via transporter

Transportsystemet är den största boven bakom spridning av främmande växter i Sverige. Så kallade invasiva växter kan ställa till det rejält i ekosystemen, ett exempel är den giftiga jättelokan som blivit ett problem på många håll i landet. Och för att ta itu med biologiska invasioner måste vi också ta itu med trafiken, visar forskning från VTI.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Alen i farozonen när Sverige blir varmare

Den mest aggressiva skadegöraren på al är Phytophthora x alni, en invasiv algsvamp som förekommer mestadels i landets sydliga delar. Det som håller parasiten tillbaka tycks främst vara vinterns kalla nätter och långvariga frost. I takt med klimatförändringarna, kommer sannolikt Phytophthora x alni vandra norrut.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Skydda torvmarker smart åtgärd i klimatarbetet

  • Artikel från
  • Ämne: Miljö

Att skydda torvmarker över hela världen från nedbrytning kan vara en relativt billig och effektiv åtgärd för att minska klimatutsläppen. Det menar forskare som utvärderat vad exploateringen av torvmarker i världen kostar – räknat som utsläpp av växthusgaser.

Miljö
Läs mer

Djur och växter snabbare på att anpassa sig efter varandra

Ett varmare klimat gör att växter blommar tidigare på året och att flyttfåglarna tidigarelägger sin ankomsttid. Hittills har forskarna inte haft någon heltäckande bild av hur växter och djur anpassar sig efter varandra i takt med klimatförändringarna. Nu visar en global studie att förändringen i tajmingen mellan växter och djur går allt snabbare.

MiljöNatur & teknik
Läs mer

Stockholmarnas gamla synder inte längre ett problem

Gamla toabesök är inte längre ett problem för vattenmiljön i Stockholms innerskärgård. Under 1900-talet bidrog avloppsutsläppen till mängder av övergödande ämnen som fosfor på havsbottnarna i stadens närhet. Nu visar forskning att fosforn borta – antingen djupt begraven eller transporterad ut till havs.

Miljö
Läs mer

Vi finns där du är @forskningsnyhet