Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Trots att varje minut räknas saktar bilister ner farten när de flyr sina hem. Det visar en studie som undersökt körbeteende under stora skogsbränder.

Vid omfattande skogsbränder kan människor behöva evakueras från sina hem, men en ny studie visar ett oväntat beteende från bilister i samband med skogsbränder.

Forskaren Enrico Ronchi vid Lunds universitet har studerat evakueringar och människors beteende under bränder. Tillsammans med internationella kollegor har han undersökt flera bränder och även utvecklat simulationsverktyg som till exempel kommuner kan använda.

– Skogsbränder med dödlig utgång beror ofta på att informationen når fram för sent, säger Enrico Ronchi.

Mindre orter sårbara

En brand kan spridas fort och snabb information är mycket viktig. I många mindre orter finns bara en väg till och från samhället. Risken för trafikstockning blir därmed stor. En ännu värre risk är att vägen inte alls går att använda om elden blockerar vägen.

Resultat från en ny studie förstärker vikten av snabb information och tidig evakuering.

– Hittills har beräkningar utgått från befintliga trafikförhållanden. Man har tagit för givet att folk beter sig som vanligt, säger Enrico Ronchi.

Men bilisterna beter sig inte som vanligt. Det visar trafikdata från en brand 2019 i Kincade i Kalifornien. Forskarna analyserade 70 000 datapunkter om fordons rörelser från 25 platser. Informationen jämfördes sedan med motsvarande data under normala förhållanden.

Studie visar att trafikanter kör saktare än normalt – oavsett om trafiken är tät eller gles. Enligt Enrico Ronchi är skillnaden betydande och viktig eftersom varje minut kan vara livsavgörande.

Rädsla för olyckor

Forskarna tolkar beteendet som att bilisterna är rädda att råka ut för en trafikolycka och därför minskar hastigheten.

– Det är på sätt och vis ett rationellt beteende. Det finns en falsk föreställning att folk får panik i sådana här situationer och beter sig irrationellt och inte hjälper varandra. Tidigare studier visar att så inte är fallet. Att få tidig information är jätteviktig och gärna på så många sätt som möjligt, säger han.

Sverige har hittills varit relativt förskonat från skogsbränder med dödlig utgång. Skogsbranden i Västmanland 2014 krävde ett dödsoffer.

– Men det är bara en tidsfråga innan vi ser värre skogsbränder till följd av faktorer som klimatförändringar, skogsförvaltning och urbanisering i närheten av skogarna, säger Enrico Ronchi.

Studie:

Traffic dynamics during the 2019 Kincade wildfire evacuation, Transportation research part D: transport and environment.

Kontakt:

Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH, Lunds universitet, enrico.ronchi@brand.lth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera