Virtuell obduktion. Bild: Thor Balkhed, Linköpings universitet.
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Obduktioner kommer kanske att utföras helt digitalt i framtiden, utan att någon behöver skära i en kropp. Utvecklingen är inte där än, men forskare i Linköping tycker sig ha tagit ett steg på vägen.

Obduktioner är medicinska undersökningar där kropp och organ undersöks för att fastställa dödsorsak.

Kliniska obduktioner görs för att få kunskap om sjukdomar och möjliga behandlingar. Rättsmedicinska obduktioner görs när det finns misstanke om brott, som mord eller dråp. Det kan också handla om dödsfall till följd av olyckor, självmord eller felbehandling i vården.

Många kluriga moment

En obduktion innebär en del utmaningar, säger Lonni Besançon, biträdande universitetslektor vid avdelningen för Medie- och informationsteknik vid Linköpings universitet.

– Ofta behöver obducenten jämföra sina fynd med både polisrapporter och blodprovsvar och samtidigt göra egna anteckningar och kolla skiktröntgenbilder. Det innebär att läkaren måste ta av sig handskarna och tvätta händerna upprepade gånger, vilket blir ineffektivt.

Digital version av kroppen

Lonni Besançon och en forskarkollega i Australien har nu utforskat möjligheten att använda en teknik för att skapa en så kallad blandad verklighet, “mixed reality”, i obduktionssalen.

Så här fungerar det: En digital modell av kroppen på den avlidna skapas via information från datortomografier. Läkaren har den riktiga kroppen framför sig i obduktionssalen, men framför ögonen har läkaren också ett headset som gör det möjligt att se den digitala versionen av kroppen. Via headsetet finns även en meny, styrd av handrörelser.

I menyn syns information som inte hade fått plats på en tvådimensionell skärm, tillsammans med rapporter och traditionella datortomgrafiskikt. Läkaren kan också se olika delar av kroppen, lager för lager, i 3D. Det är möjligt att göra vissa saker på digital väg, som att mäta kroppsdelar.

Dröjer flera år

Tekniken är utvecklad i samarbete med obduktionstekniker i Australien. Men Enligt Lonni Besançon dröjer det antagligen några år innan tekniken blir mer allmänt utbredd.

– Jag skulle tro att inom tre till fem år kommer obducenter kunna jobba med en hybridlösning, förutsatt att headset-tekniken blir bättre.

Lonni Besançon säger också att vissa saker inte går att göra digitalt, som att väga organ.

– Men vårt verktyg kan vara ett komplement till riktiga obduktioner och ett steg på vägen mot att till slut inte behöva skära i kroppen alls.

Vetenskaplig artikel:

Working with Forensic Practitioners to Understand the Opportunities and Challenges for Mixed-Reality Digital Autopsy, Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems.

Kontakt:

Lonni Besançon, biträdande universitetslektor
lonni.besancon@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera