Forskare på Arktis is
Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Polarområdena värms upp i snabbare takt än vad klimatmodellerna visar. Forskare flaggar nu för att alltför försiktiga beräkningar försvårar prognoser av Arktis framtid.

Arktis havsis och bistert klimat gör att antalet observationer i denna del av världen är relativt få. Det innebär att klimatmodellerna som används för att förutspå framtiden i Arktis inte kan testas mot verkligheten i lika stor utsträckning som på andra ställen på jordklotet.

Forskare har i två studier jämfört klimatmodellernas data och antaganden med observationer som har gjorts. Slutsatsen är att uppvärmningen av Arktis kommer gå mycket fortare än vad klimatmodellerna, som bland annat FN:s klimatpanel IPCC använder, visar.

– Klimatmodellerna underskattar konsekvenserna av klimatförändringarna. Det relativt varma vattnet i polartrakterna är ännu varmare och närmare havsisen i verkligheten. Vi tror därför att polarisen kommer att smälta undan snabbare än beräknat, säger Céline Heuzé, forskare i klimatvetenskap vid Göteborgs universitet.

För låga temperaturer

Varmt vatten strömmar upp i polarhavet via Framsundet mellan Grönland och Svalbard. Men mängden vatten och temperaturen på vattenströmmen är för lågt angivna i klimatmodellerna och då stämmer inte beräkningarna.

Ett annat exempel är att skiktningen av vattnet i polarhavet är felaktig. Forskarna visar att modellerna inte är samstämmiga om vad som kommer hända i det arktiska ishavet under den globala uppvärmningen.

– Detta är allvarligt. Om världens regeringar och organisationer ska kunna lita på klimatmodellerna måste de revideras. Därför behöver forskningen och datainhämtningen i Arktis prioriteras. I dagsläget kan vi inte ge en bra prognos på hur fort isarna smälter i Arktis, säger Céline Heuzé.

Anpassade klimatmodeller behövs

Arktis är ett viktigt område för att kunna beräkna hur kraftig den globala uppvärmningen kommer att bli framöver. Havsisen bidrar med en effekt där den vita ytan reflekterar bort solljuset. Om isen försvinner ökar solinstrålningen till jorden.

– Vi behöver en särskild anpassad klimatmodell för Arktis. Generellt går det inte att använda samma modell för hela jordklotet, förutsättningarna är så olika. Det tar för lång tid att efterjustera klimatmodellernas utfall, det är bättre att skapa en särskild modell för Arktis som beaktar processerna i havet och det omgivande landområdena korrekt, säger Céline Heuzé.

Studier:

The deep Arctic ocean and Fram strait in CMIP6 models, Journal of Climate, Journal of Climate.

Divergence in climate model projections of Arctic Atlantification, Journal of Climate.

Kontakt:

Céline Heuzé, lektor vid institutionen för geovetenskaper, Göteborgs universitet, celine.heuze@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera